Schriftelijke vragen over vergroten verkeersveiligheid op rotonde bij Passage

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

De aanleiding voor deze vragen is de aankoop van het ABN-AMRO pand, door de gemeente.

Naast dit pand ligt  sinds enkele jaren een rotonde, die de Kerkweg-oost, Kanaalstraat, Juliana van Stolberglaan en Passage met elkaar verbindt. Voorheen lag op die plek een T-splitsing.

Deze rotonde ligt eigenlijk te krap ingepast. De fietspaden liggen dicht op de rijbaan. Fietsers die willen oversteken, moeten noodgedwongen midden op het fietspad stilstaan tot ze voorrang krijgen. Daarmee hinderen ze het doorgaande fietsverkeer.

Fietsers moeten 180 graden achterom kijken om het achteropkomende autoverkeer te kunnen zien naderen. Ook als fietsers op de rotonde voorrang krijgen zal dit zo blijven, want om voorrang te krijgen, moet je eerst stoppen en afstappen om te kunnen zien of het autoverkeer ook voorrang geeft. Dit levert onveilige situaties en regelmatig bijna-botsingen op.

Ook voor vracht- en busverkeer is deze rotonde krap, getuige de wringende banden over het verhoogde gedeelte van de rotonde.

Deze rotonde kon echter niet ruimer aangelegd worden, vanwege de omliggende bebouwing.

Nu het voormalige ABN-AMRO-pand eigendom van de gemeente is geworden, ziet de PCW nieuwe mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de rotonde te vergroten.

Als dit pand op termijn afgebroken zou worden, kan de rotonde verlegd en ruimer opgezet worden. De fietspaden kunnen daardoor vrij komen te liggen van de rijbaan. Voor het overstekende fietsverkeer kan een opstelstrook worden gemaakt, waardoor het van het doorgaande fietsverkeer gescheiden kan worden. Ook wordt voor overstekende fietsers het kruisende autoverkeer beter zichtbaar om dat zij de auto’s nu in een hoek van 90 graden kunnen zien aankomen, van twee kanten.

Vragen aan het college:

  1. Vindt het college ook dat de verkeersveiligheid op de rotonde voor verbetering vatbaar is (ook als de fietsers straks voorrang hebben)?
  2. Welke technische mogelijkheden ziet het college om de rotonde te verleggen?
  3. Welke financiële dekkingsmogelijkheden ziet het college, bijvoorbeeld het fonds bovenwijkse voorzieningen?
  4. Is het college bereid de haalbaarheid van het verleggen van de rotonde te onderzoeken en de gemeenteraad daarover te informeren?

 

Namens de PCW,

 

Martijn Kortleven

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»