Schriftelijke vragen over vergroten verkeersveiligheid op rotonde bij Passage

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

De aanleiding voor deze vragen is de aankoop van het ABN-AMRO pand, door de gemeente.

Naast dit pand ligt  sinds enkele jaren een rotonde, die de Kerkweg-oost, Kanaalstraat, Juliana van Stolberglaan en Passage met elkaar verbindt. Voorheen lag op die plek een T-splitsing.

Deze rotonde ligt eigenlijk te krap ingepast. De fietspaden liggen dicht op de rijbaan. Fietsers die willen oversteken, moeten noodgedwongen midden op het fietspad stilstaan tot ze voorrang krijgen. Daarmee hinderen ze het doorgaande fietsverkeer.

Fietsers moeten 180 graden achterom kijken om het achteropkomende autoverkeer te kunnen zien naderen. Ook als fietsers op de rotonde voorrang krijgen zal dit zo blijven, want om voorrang te krijgen, moet je eerst stoppen en afstappen om te kunnen zien of het autoverkeer ook voorrang geeft. Dit levert onveilige situaties en regelmatig bijna-botsingen op.

Ook voor vracht- en busverkeer is deze rotonde krap, getuige de wringende banden over het verhoogde gedeelte van de rotonde.

Deze rotonde kon echter niet ruimer aangelegd worden, vanwege de omliggende bebouwing.

Nu het voormalige ABN-AMRO-pand eigendom van de gemeente is geworden, ziet de PCW nieuwe mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de rotonde te vergroten.

Als dit pand op termijn afgebroken zou worden, kan de rotonde verlegd en ruimer opgezet worden. De fietspaden kunnen daardoor vrij komen te liggen van de rijbaan. Voor het overstekende fietsverkeer kan een opstelstrook worden gemaakt, waardoor het van het doorgaande fietsverkeer gescheiden kan worden. Ook wordt voor overstekende fietsers het kruisende autoverkeer beter zichtbaar om dat zij de auto’s nu in een hoek van 90 graden kunnen zien aankomen, van twee kanten.

Vragen aan het college:

 1. Vindt het college ook dat de verkeersveiligheid op de rotonde voor verbetering vatbaar is (ook als de fietsers straks voorrang hebben)?
 2. Welke technische mogelijkheden ziet het college om de rotonde te verleggen?
 3. Welke financiële dekkingsmogelijkheden ziet het college, bijvoorbeeld het fonds bovenwijkse voorzieningen?
 4. Is het college bereid de haalbaarheid van het verleggen van de rotonde te onderzoeken en de gemeenteraad daarover te informeren?

 

Namens de PCW,

 

Martijn Kortleven

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020
 • PCW
  De Waddinxveense cultuurprijs (@WadCultureel) is uitgereikt aan fotograaf Ton Bennemeer. De aanmoedigingsprijs ging… https://t.co/7PGfsP2HUS
  12-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»