Sportbeleid in Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

De nota sportbeleid is een belangrijke nota waarin wij als gemeente Waddinxveen een koers uitzetten. Een stip op de horizon waar wij als gemeente, sportverenigingen, maatschappelijke partners naar toe willen de komende jaren. Als PCW kunnen wij ons helemaal in de richting van dit beleid vinden.

Waarom is de richting van dit sportbeleid goed voor Waddinxveen:
1: De samenwerking die gezocht wordt tussen de verenigingen zelf. Dit beleid kan alleen slagen wanneer er op een goede en effectieve manier met elkaar samengewerkt gaat worden.
2: De koppeling met het sociale domein. (bijvoorbeeld: hoe kunnen verenigingen een bijdrage leveren aan het voorkomen van obesitas onder jongen, en welke rol speelt het sociale domein daarin. En op welke manier kunnen zij elkaar versterken)

Wat kan er nog beter?
De richting van de beleidsnota is prima, alleen hebben we als PCW onze zorgen uitgesproken over de ontbrekende kaders in de beleidsnota. Er zaten nog teveel open einde aan. Deze zorgen werden breed gedeeld door de raad. In samenwerking met de VVD hebben we dan ook een motie opgesteld om duidelijkheid te creëren en vertraging te voorkomen. Kort gezegd vragen wij het college om uiterlijk maart 2017 met een integrale businesscase voor besluitvorming terug te komen naar de raad. Deze motie werd raad breed aangenomen, de saamhorigheid op dit dossier geeft de urgentie en belangrijkheid aan. Tegelijkertijd gaat hier een krachtige werking vanuit naar de verenigingen en betrokkenen.

Als PCW-fractie hebben we ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de rol van de buurtsportcoaches. In het beleidsplan werd gesproken van een vermeerdering van fte t.a.v. de buurtsportcoaches. Omdat we hier praten over gemeenschapsgeld vinden we het noodzakelijk om ook hier eerst naar de toegevoegde waarde van de buurtsportcoaches te kijken. Als PCW hebben we in samenwerking met het CDA een motie ingediend om de rol van de buurtsportcoaches eerst te evalueren alvorens we inzetten op vermeerdering. Deze motie werd aangenomen door de raad en ondersteund door de wethouder.

Hoe nu verder?
Op korte termijn, komt het college terug met een uitvoeringsplan, in dit uitvoeringsplan wordt duidelijk hoe het college concreet het beleidsplan denkt te gaan uitvoeren. Belangrijk voor het slagen hiervan is de samenwerking met de betrokken maatschappelijke partners sportverenigingen, palet welzijn en mogelijke commerciële partijen. Als PCW hebben wij het volste vertrouwen dat dit sportbeleid een succes gaat worden voor Waddinxveen!

Jannes Berghout
raadslid PCW

 

Deze weblog is eerder verschenen op www.dewaddinxvener.nl

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»