Startnotitie Eerste Aardgasvrije Wijk GVPH

Geschreven op: | Door: Niels Hart

De PCW is verheugd dat er een start wordt gemaakt met het aardgasvrij maken van de eerste wijk. Wij zien het als een noodzakelijke stap met veel impact voor de inwoners.
Afhankelijk van de gekozen oplossing zijn woningen tijdelijk minder bereikbaar doordat straten en stoepen open liggen, komen er andere aansluitingen in woningen en worden eventueel de pannensets in de keukenkastjes vervangen. Geen enkele inwoner zal deze transitie ontgaan.

In de Transitievisie Warmte is aangegeven dat, om de 50% CO2-reductie in 2030 te halen samen met andere maatregelen, er 600 woningen in 2026 aardgasvrij zijn gemaakt (en 3000 in 2030). Dan moet in 2026 de uitvoering starten en daarvoor zal alles klaar moeten liggen. Dat betekent dat de eigenaren van 600 woningen akkoord zijn en dus dat zij daarvoor de alternatieven duidelijk hebben kunnen krijgen voor zichzelf. Ook zal het zo moeten zijn dat er partijen zijn die het ook daadwerkelijk kunnen aanleggen. Dit betekent dat er naast het participatietraject de komende jaren nog heel wat moet gebeuren. Dit staat niet met zoveel woorden in de startnotitie. Onze zorg zit in de startnotitie daarin omdat na 3 jaar participeren het complete plan er nog niet is. Wij laten de uitvoering, zoals de plannen van aanpak en de participatieplannen bij het college, maar wij gaan er wel vanuit dat het doel: 600 woningen aardgasvrij in 2026 (en 3000 in 2030) wel gehaald zal worden.

Wij vragen de wethouder een toezegging dat met de aanpak, zoals in de startnotitie omschreven, dit genoemde doel gehaald gaat worden. En ook of ze dit punt bij de voortgangsrapportages steeds nadrukkelijk terug wil laten komen.

Deze toezegging hebben we niet gekregen.

Niels Hart
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»