Startnotitie Omgevingsvisie

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

Afgelopen woensdagavond (27-3-2019) is de startnotitie Omgevingsvisie besproken in de gemeenteraad.

Volgens de PCW is de omgevingsvisie één van de belangrijkste documenten voor de toekomst van de gemeente Waddinxveen en voor de toekomst van de burgers en ondernemers in Waddinxveen.

De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving en gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

De omgevingsvisie is de strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving en vormt de basis voor een nieuwe en participatieve manier om als gemeente om te gaan met burgers en ondernemers in het fysieke domein.

Kortom een heel belangrijk document.

Omdat we als PCW in de overigens prima startnotitie Omgevingsvisie nog wel een aantal heldere randvoorwaarden missen hebben we het college gevraagd om de volgende randvoorwaarden helder en gestructureerd toe te voegen in de startnotitie, als basis voor een duurzame Omgevingsvisie:

  1. De gebruiker staat centraal
  2. Toegankelijkheid voor iedereen in Waddinxveen
  3. Alle regels helder op één plek
  4. Concrete bruikbaarheid voor inwoners en ondernemers; meer regie over de eigen omgeving

Wethouder Atzema vond onze aanvullende randvoorwaarden zeer bruikbaar en heeft aan de raad uitgelegd hoe ze deze vier randvoorwaarden zal verwerken in de Omgevingsvisie.

Wij zijn tevreden over deze positieve reactie en zijn benieuwd naar de concept-Omgevingsvisie en de behandeling hiervan in de gemeenteraad.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»