Stedenbouwkundige visie Noordkade

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

De PCW vindt het heel mooi dat het gebied Noordkade voortvarend wordt aangepakt. Het is nu een bedrijventerrein dat hoognodig moet worden aangepakt. 
Het is een mooi plan met vele ambities, maar ook nog met heel veel onduidelijkheden en mogelijke risico’s.
Wij vinden dat er goed geluisterd is naar degenen die een zienswijze hebben ingediend en er is zeker goed geluisterd naar de omwonenden. We hebben nog vele vragen, maar die komen vanzelf terug bij de behandeling van de uitgewerkte bestemmingsplannen.

Ik schets in het kort een aantal aandachtspunten die voor ons van belang zijn bij de verdere uitwerking:
- De effecten op de verkeersdrukte in de omgeving moeten goed in kaart worden gebracht. Wij vinden dat er snel een verkeerskundige onderzoek moet worden uitgevoerd.
- Een optimale ontsluiting van deze wijk is belangrijk, zonder negatieve effecten op de omliggende wijken.
- Er moeten genoeg parkeermogelijkheden worden gecreëerd.
- Zoveel mogelijk bouwen op basis van de bekende woningbehoeften.
- Niet te hoog bouwen.
- Waddinxveense bewoners moeten voorrang krijgen bij de toewijzing van de woningen.
- Er moet een goede sociale cohesie komen.
- Voldoende (maatschappelijke) voorzieningen voor bijv. jongeren en ouderen  en indien mogelijk een inspirerende ontmoetingsplek voor de bewoners.
- Voldoende groen en recreatiemogelijkheden in deze wijk en een goede koppeling van het groen in deze wijk met de Gouwe en goede verbindingen met het Gouwe.

Kortom, wij zijn heel benieuwd naar de verdere uitwerking van de Noordkade en hoe voortvarend dit wordt opgepakt. 

Albert Kerssies
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»