Stelling 'Waddinxveen lijkt mij een prima gemeente om ondernemer te zijn'

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

Op deze stelling is niet zo veel gereageerd. Niet iedereen voelt zich blijkbaar betrokken bij de vraag. 17% van de respondenten konden de vraag niet beantwoorden, omdat ze te weinig zicht op de problematiek hadden. Precies de helft van de reacties was positief en de overige 33% negatief.

Als je ziet dat het best moeite kost om de winkels in het nieuwe centrum bezet te krijgen, zegt dat misschien ook wel iets over deze stelling en het resultaat van de peiling. Waddinxveen is geen stad en is decennia lang gewend aan winkelstrips. Met de komst van het nieuwe centrum zijn de winkelstrips grotendeels gebleven, zij het soms met een andere bezetting. 

Door dit te schrijven geef ik eigenlijk al aan, dat het er maar helemaal van af hangt in welke branche je ondernemer wil zijn of worden, en hoe groot het aanbod, dan wel de concurrentie is. Bepaalde winkeliers willen graag dicht bij de klant zitten. Anderen hebbenen de voorkeur om in het centrum te zitten, om zo hun onderneming boven het "burrtwinkel”principe uit te tillen. Hoe het ook zij, mijns inziens zijn er zeker nog kansen en mogelijkheden voor nieuwe branches en ondernemers in Waddinxveen.

Ik hoor "op straat” (=als volksvertegenwoordiger) regelmatig zeggen dat Waddinxveen te veel van bepaalde branches (bijvoorbeeld supermarkten en bloemenwinkels) heeft. Meestal corrigeert de markt zichzelf in zulke gevallen, maar voor de betrokken bedrijfsleiders en medewerkers is dat altijd een vervelende periode.


Ik realiseer me, dat ik tot nu toe het begrip "ondernemer”eenzijdig benaderd heb. Waddinxveen kent natuurlijk ook veel agrarische, dienstverlenende en industriële ondernemers. Tijdens werkbezoeken van de raad en de fractie heb ik prachtige bedrijven bezocht, met een verrassend product en een goed werknemersklimaat. De komst van het distributiecentrum van Lidl zegt natuurlijk ook wel wat over het ondernemersklimaat van Waddinxveen.

Ik wil niet uitputtend zijn, maar om een ondernemersvriendelijke gemeente te zijn, gelden een aantal belangrijke criteria:

 • Vermindering van regelgeving voor ondernemers;
 • Goede bereikbaarheid (ook met openbaar vervoer) en een prima infrastructuur;
 • Een aantrekkelijke economische agenda, een lokaal economisch beleidsplan en stimuleren van initiatieven van ondernemers;
 • Verbindingen tussen economisch en maatschappelijk leven;
 • Goede aansluiting tussen ondernemingen en onderwijsinstellingen.
 • Mogelijkheden voor duurzaam ondernemen. 

Terugkerend naar de stelling, denk ik dat Waddinxveen best nog veel aan haar image kan doen als het gaat om "ondernemersvriendelijke” gemeente te worden. Onze gemeente heeft veel potentie; ligt erg gunstig ten opzichte van de hoofdwegen, heeft een goede spoorverbinding met Gouda en Alphen en heeft nog behoorlijk veel groeimogelijkheden. Allemaal kansen!


Een delegatie van de PCW gaat de komende maanden een aantal bedrijven en ondernemers bezoeken, juist om hun kijk op de "ondernemersvriendelijkheid” van de gemeente Waddinxveen te polsen. Ik hoop dat deze gerichte benadering een positief beeld zal geven en bruikbare ideeën om Waddinxveen goed op de kaart te houden of beter op de kaart te zetten.


Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

 • Hart voor wonen.
 • Hart voor de ander
 • Hart voor duurzaamheid
 • Hart voor groen
 • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»