Steun in de rug van College voor de Rechten van de Mens voor motie

Geschreven op: | Door: Erik Segers

Vanavond heeft Erik Segers een mondelinge vraag gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over het Waddinxveense verhuurbeleid van woonwagenlocaties. Deze vraag luidt als volgt: 

"Op 8 maart jl. heeft het College voor de Rechten van de Mens uitspraak gedaan in de zaak van een van de woonwagenbewoners tegen de gemeente Waddinxveen. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de gemeente gediscrimineerd heeft door de bewoonster geen toestemming te geven een standplaats te huren.
Graag zou de PCW een reactie van het college van B&W hebben op deze uitspraak en of deze uitspraak nog invloed heeft op de afspraken die wij vorige cyclus gemaakt hebben inzake het woonwagenbeleid en het tot stand brengen van uitvoeringsplannen per woonwagenlocatie."

Namens het college van B&W heeft de burgemeester als volgt gereageerd:

"De uitspraak van het college wordt serieus bestudeerd en is mede basis voor de uitwerking van het verhuurbeleid van standplaatsen met Woonpartners. De uitspraak sluit aan bij de motie van de PCW van 10 februari 2016 (welke mede is ondertekend door CDA, WeWa en VVD en raadsbreed is aangenomen) waarin is opgeroepen de redelijke woonbehoefte te onderzoeken en dit mede input te laten zijn bij het opstellen van een adequaat verhuurbeleid. Het College voor de Rechten van de Mens heeft nog enkele vragen gesteld aan Waddinxveen. De reactie op deze vragen zal aansluiten bij het vastgestelde beleid en de hiervoor genoemde motie. Deze reactie zal ook aan raad beschikbaar worden gesteld."

Mooi dat onze motie van februari een onverwacht steuntje in de rug krijgt vanuit het College voor de Rechten van de Mens en wij kijken uit naar de concrete uitwerking in verhuurbeleid en uitvoeringsplannen per woonwagenlocatie. 

Erik Segers
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»