‘t Suyt II - Een mooie en duurzame wijk met een prima mix van woningen, ook beschikbaar voor onze Waddinxveense inwoners?

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

Het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet is donderdag 15-12-2021 gepresenteerd:

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.

Hoe actueel wil je het hebben in Waddinxveen bij de behandeling van het bestemmingsplan van ‘t Suyt II? Alles wat in dit mooie project bij elkaar komt staat in feite ook in het coalitieakkoord: 

aandacht voor de middeninkomens/middenhuur, woningen voor starters, jongeren, ouderen en (voorruit) voorrang voor de eigen inwoners.

Het bestemmingsplan ‘t Suyt II is een heel mooi plan, met veel potentie en een mooie en evenwichtige mix van woningen voor iedereen, veel groen en met mooie duurzame ambities, kortom een hele duurzame en fijne plek om te wonen.

Hoe fijn zou het zijn als ook vele Waddinxveense inwoners die al lang op zoek zijn naar een betaalbare en geschikte woning in het ‘t Suyt II een geschikte woning kunnen vinden?

Op deze manier wordt ‘t Suyt II een mooie gemengde Waddinxveense wijk en zo kunnen we ook nog de doorstroming in Waddinxveen bevorderen.

 

Motie

Daarom hebben we samen met het CDA en de VVD een motie ingediend (mede gebaseerd op de antwoorden op onze technische vragen) waarin we het college het volgende vragen:

  • Te onderzoeken of er privaatrechtelijke afspraken kunnen worden gemaakt met de ontwikkelaar van ’t Suyt II om de goedkope en middeldure koopwoningen met voorrang te kunnen verkopen aan de inwoners van Waddinxveen
  • Te onderzoeken of de middenhuurwoningen met voorrang kunnen worden toegewezen aan de inwoners van Waddinxveen.

Klik hier om de motie te lezen.

 

Deze motie zou wat ons betreft ook kunnen worden toegepast op andere toekomstige bouwprojecten in Waddinxveen. De wethouder heeft toegezegd dat deze studie naar de mogelijkheden om Waddinxveense inwoners voorrang te geven als kader kan dienen voor alle toekomstige bouwprojecten in Waddinxveen.

 

Wij zijn ook heel benieuwd hoe de noordwestelijke hoek in het project, die speciaal voor ouderen woningen bestemd is, concreet gaat worden ingevuld. We denken zelf bijvoorbeeld aan een ‘Knarrenhof’ of andere particuliere initiatieven. Wij zijn benieuwd  hoe het college dit verder kan stimuleren.

En misschien is er ook nog ruimte om te experimenteren met allerlei moderne vormen van wonen?

 

Verder hebben wij het college nog meegegeven om goed te blijven luisteren naar de omwonenden, met name die van de Onderweg. Het gaat hierbij vooral om de verkeersdrukte/verkeersafwikkeling en het woongenot. En om deze omwonenden ook serieus te blijven meenemen. 

 

De motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. We zijn benieuwd naar de resultaten van het onderzoek en hopen dat deze snel aan de gemeenteraad ter beschikking worden gesteld. Deze notitie over het voorrang kunnen geven aan inwoners van Waddinxveen kan dan als kader gelden voor alle toekomstige bouwprojecten in Waddinxveen.

 

Namens de PCW-fractie

Albert Kerssies
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»