Tekort van 2,8 miljoen - portemonnee Waddinxveen nog eerder leeg!

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Vanaf 2018 komt Waddinxveen elk jaar 2,8 miljoen euro tekort komt in het Sociaal Domein. Het tekort doet zich vooral voor op Jeugdhulp en in mindere mate op WMO. De gemeenteraad is hierover in een memo geïnformeerd door het college, dat zelf pas sinds 1 maart 2019 op de hoogte is. ‘Komt door nagekomen facturen’, zegt de wethouder, ‘die mogen tot drie jaar later nagestuurd worden’. Door zo’n uitspraak lijkt het alsof het college het tekort niet eerder had kunnen opmerken. Maar is dat ook zo?

Hoe kan het we dit nu pas weten?

Het memo is onthullend. Een van de maatregelen om eerder te signaleren is: maandelijks inzicht krijgen in het verloop van de cijfers. Dat werd dus kennelijk niet gedaan! Is er niemand op het gemeentehuis die elke maand de declaraties van hulpaanbieders bekijkt en de wethouder daarover rapporteert? Vraagt de wethouder daar zelf niet naar?

Als dit wel was gebeurd, hadden we veel eerder op de hoogte kunnen zijn van dit tekort.

Boekhouden = bijhouden en controleren

Als een gemeente een beschikking afgeeft (toestemming om zorg te verlenen door een zorgaanbieder), dan hangt daar een prijskaartje aan voor de gemeente. Maar blijkbaar heeft niemand die kosten bijgehouden, want wat kondigt het memo als maatregel aan: ‘Voor iedere beschikking wordt een financiële verplichting (dat is het prijskaartje) aangemaakt, waardoor we de budgetten ook beter kunnen monitoren´. Ongelooflijk dat dit nu niet gebeurt. Uitgaven bijhouden en budgetten bewaken zijn toch de meest basale elementen van een boekhouding?

Het lijkt wel alsof niemand in dit college het totaaloverzicht over de financiën heeft. Dit college is de controle kwijt!

Als er goed en regelmatig was gecontroleerd, had er eerder bijgestuurd kunnen worden.

Geen contact

De gemeente heeft blijkbaar geen contact met externe verwijzers (hulpverleners die doorverwijzen naar hulp die door de gemeente wordt betaald). Daarom zou de gemeente ook geen grip hebben op de uitgaven die de verwijzers doen, zo blijkt uit de memo. Maar de gemeente betaalt wel de rekening!  ‘Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om in contact te komen’, zegt de gemeente.

Uit zo’n zinnetje blijkt totaal geen urgentiebesef. Dat plan van aanpak had er al lang moeten zijn. Of nog beter: pak de telefoon, ga een ochtend bellen met die ‘externe verwijzers’ en maak afspraken!

College, toon daadkracht!

Voor de PCW is de vraag: hoe gaat het college voorkomen dat het tekort verder oploopt en waarop gaat het college bezuinigen? Dat horen we pas in juni! Dat is te laat. We missen daadkracht bij dit college. Neem nu maatregelen, voordat het tekort nog verder oploopt!

Is er goed begroot?

De PCW heeft het afgelopen jaar bij grote financiële plannen steeds gevraagd: Past dit in de begroting? Is al het Rijksbeleid erin verwerkt, bent u niets vergeten?

‘Maakt u zich geen zorgen, alles zit er in, voor zover wij zien’, zei het college.

Ondertussen is een voorlopig plan van 34 miljoen en een plan van 5 miljoen vastgesteld door de raad.

De PCW stemde tegen het eerste plan, omdat de onderbouwing rammelde. Bij het tweede plan stemden we voor, zij het met aarzeling, want ook hierbij hadden we vragen.

Wethouder ten Zijthoff vraagt zich nu in het AD (22-03) af of het college die plannen wel had moeten voorleggen aan de raad.

De coalitiepartijen hebben met elkaar afgesproken dat tekorten in het Sociaal Domein ook in dat domein moeten worden opgelost. Ze willen dus niet bezuinigen op andere terreinen van de begroting. Dat betekent dat ze zwaar moeten bezuinigen op Jeugdhulp. De PCW denkt dat dit nooit gaat lukken. Er zal in de héle begroting moeten worden gekeken waar er bezuinigd kan worden.

Want het bestaat niet dat we straks een overbodige gymzaal in de Triangel bouwen en met gelikte marketing het Sleutelkwartier gaan ontwikkelen terwijl ondertussen bezuinigd wordt op hulp aan kwetsbare jeugd.

Martijn Kortleven, fractievoorzitter

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»