Terugblik 2017

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Terugblikken
De laatste raadscyclus van het kalenderjaar bevat meestal een volle agenda. Veel stukken moeten natuurlijk nog in het desbetreffende kalenderjaar behandeld worden. Denk in ieder geval aan de Burap (Bestuursrapportage). Daarin worden de beleidsmatige en financiële mee- en tegenvallers van het lopende kalenderjaar benoemd en uiteraard vervolgens in de gemeenteraad besproken.

Bijzonder was de installatie van Martijn Kortleven tot gemeenteraadslid. Hij volgt onze begin november jl. overleden fractievoorzitter Ton van Doorn op waarna onze fractie weer compleet is. Een bijzonder moment, een installatie. Ook bijzonder om juist op deze manier raadslid te worden. In zijn maidenspeech stond Martijn daarbij stil. Ik wens hem wijsheid en Gods zegen toe in zijn nieuwe verantwoordelijkheid.

Kerstdiner
Het politieke jaar wordt 'afgesloten' met een kerstdiner. Onze vrouwen (of mannen) mogen dan ook mee. Het is goed om informeel en persoonlijk met elkaar te spreken. Naast de onvermijdelijke politieke thema's komen ook meer persoonlijke onderwerpen, gezin, hobby's en werk aan de orde. Hoe 'rolt' iemand in de politiek? Waarom is een techneut bijvoorbeeld toch woordvoerder op het sociaal domein? Dit jaar waren we in Restaurant Easy Dinner.

Terugblik
Wat is er veel gebeurd in 2017… De voorbereiding van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Processen waar de burger niet veel zicht op heeft maar betrokken partijleden en het bestuur met de fractie druk mee zijn. Denk aan de vele vergaderingen… heel intensief en verdrietig was de ziekte van onze fractievoorzitter Ton van Doorn. Begin november 2017 overleed onze gewaardeerde Ton. Als fractievoorzitter leefde hij intensief mee het wel en wee in de gemeenteraad maar zeker ook binnen de fractie. Vanaf 2002 maakte ik hem mee: eerst als duo-raadslid en sinds 2004 als gemeenteraadslid. De samenwerking werd echt intensief toe hij fractievoorzitter werd in 2015. Veel overleg over de agenda die ik als fractiesecretaris opstel(de), over zowel de korte als lange termijnplanning etc. Ik wens Paula, hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte! Nu drukte rondom ziekte en overlijden achter de rug is zal ongetwijfeld de stilte opvallen en het verdriet werkelijk voelbaar zijn.

Voor mezelf was het ook een intensief jaar. Onderzoeken rondom een slaapapneu en een ontwikkelingstraject in Woerden kosten energie maar gaven ook energie. Uiteindelijk drie boeken mogen afronden. Vooral het Zakboek Raadsleden dat op 6 september 2017 overhandigd mocht worden aan de Commissaris van de Koning van Utrecht gaf veel drukte maar ook publiciteit. Op dit moment werk ik aan de afronding van het Zakboek Statenleden en het jubileumboek van de PCW (Principes en Praktijk). Die publiciteit rondom zijn gewoonweg gaaf maar geven ook besef dat het resultaten zijn van gekregen talenten. Talenten waar we mee mogen en moeten woekeren… Talenten door God geschonken maar die ook tot Zijn eer en welzijn van de naaste gebruikt mogen worden. Dat stelt best voor vragen: is alles wat ik voor maatschappij doe ook tot eer van Mijn Schepper.. wellicht voelt u het spanningsveld..???

Afrondend
Het jaar is bijna voorbij. Veel gebeurd. Een nieuw jaar wacht ons! Er staat weer veel op het programma. Voor velen een was 2017 een druk en spannend jaar: gewerkt aan kernwaarden, gewerkt aan jezelf terwijl het ‘gewone (werk)leven’ gewoon doorgaat. Dat ‘gewone doorgaan’ is voor sommigen een avontuur: zorgen over gezondheid, zorgen om geliefden of andere zorgen. In een tijd van rust en bezinning sta je daar  vaker wat langer bij stil en kun je het gewone als een geschenk zien er ervaren. Een geschenk dat ook waard is om te delen en mee te nemen het nieuwe jaar in. Ik wens jullie niet alleen een ‘zorgeloos’ 2018 toe maar ook een waardevol en zorgzaam 2018! Met elkaar! Voor elkaar! Genietend van het kleine dat ook weer zo mooi en groot is/kan zijn.

Wens!
Ik dank u voor de contacten en net vertrouwen in 2018. Ik wens u, en degenen die rondom u staan, gezegende Kerstdagen en bij leven en welzijn tot volgend jaar.

Peter van den Berg
raadslid PCW

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»