Teveel losse eindjes in plan van vierendertig miljoen

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Besluit nu om 34 miljoen euro uit te geven aan scholen en sporthallen, dan vertellen we u later wat de kosten zijn om de buitenruimte in te richten en wat de verkeersmaatregelen kosten.

Dat vroeg het college afgelopen week van de gemeenteraad.

Het college heeft in het concept uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed van 17 gemeentelijke gebouwen, zoals scholen en sporthallen, opgeschreven wat ermee moet gebeuren: sloop, renovatie of nieuwbouw. De uitvoering van dat plan kost 34 miljoen euro. Die kosten zullen vele jaren stevig drukken op de gemeentebegroting.

Voor sommige gebouwen zijn 2 mogelijkheden genoemd. Zo kan voor sporthal De Dreef gekozen worden voor renovatie of nieuwbouw.

Waar blijft die ‘schuifplaat’?
De PCW heeft het college gevraagd wat haar visie is op de bestemming van al deze gebouwen. Die visie – ook wel de ‘schuifplaat maatschappelijk vastgoed’ genoemd is er niet.

Maanden geleden is ons beloofd dat die visie er zou zijn in het voorjaar van 2019. Maar nu is het zelfs onzeker of de visie er in juni zal zijn.

Door het ontbreken van een visie, is niet duidelijk welke keuzes gemaakt gaan worden en op basis waarvan de keuzes gemaakt worden. Zo zou er een nieuwe gymzaal in de Triangel gebouwd moeten worden, terwijl de raad eerder heeft besloten dat die niet nodig is. Ondertussen kampen andere gymzalen / sporthallen in de buurt met onderbezetting. De wethouder zegt dat de gymzaal wel nodig is, maar kan dat niet met cijfers onderbouwen. Ondertussen vraagt ze wel alvast om het budget.

Niet alle kosten in beeld
Eén punt is wel duidelijk in het plan: nieuwbouw van het Coenecoop College heeft de voorkeur boven renovatie. Dat vindt ook de PCW. Maar tijdens het debat dat PCW-collega den Dekker voerde met wethouder van der Wal werd duidelijk dat niet alle kosten in het plan staan. De buitenruimte moet nog ingericht worden, het nieuwbouwgebied moet aangesloten worden op de bestaande wegen en er moeten nog verkeersmaatregelen worden gepland. Kosten: nog onbekend.

Daarom heeft de PCW in een motie gevraagd om eerst met een gebiedsvisie te komen, alle kosten in beeld te brengen en beter te onderbouwen waarom een extra gymzaal nodig is. De wethouder weigerde dit toe te zeggen waardoor de motie uiteindelijk alleen werd gesteund door oppositiepartij CDA. De coalitiepartijen stemden gezamenlijk tegen de motie. Blijkbaar vinden zij het geen probleem om besluiten met zeer grote financiële impact te nemen op basis van onvoldoende en incomplete onderbouwingen.

Niet verantwoord
Met het verwerpen van onze motie is er geen zekerheid of de gevraagde duidelijkheid komt en daarom heeft de PCW tegen dit plan gestemd. We vinden het niet verantwoord om nu al het voornemen uit te spreken om miljoenen uit te geven terwijl er nog zoveel onduidelijkheid is over de totale kosten.

In juni komt het college met een definitief plan. We zullen dan opnieuw kijken of de gevraagde duidelijkheid alsnog wordt geboden.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»