Toespraak wethouder Kees de Jong bij opening centrum

Geschreven op:

Beste mensen,

285.466

Getallen
, maar waar gaan ze over? Stenen in de straat, kabels, lampjes ?????

* Het getal 285466 heeft een relatie met vandaag. 285.466 dagen geleden was de dag waarop op 20 april 1233 graaf Floris de Vierde een stuk grond verkocht waarmee het ontstaan van Waddinxveen een feit werd. Een historische dag!

* 781 jaar en 7 maanden later staan wij hier om met elkaar het Nieuwe Centrum van Waddinxveen te openen. Opnieuw een historische dag! En daarom fijn dat u er bij bent om dit met ons te vieren!

Het feit dat we als gemeente Waddinxveen zo blij zijn met dit centrum heeft meerdere redenen. Ik noem er maar drie.
1. We hebben er wel even op moet wachten;
2. Het staat op een mooie locatie en heeft een ruime parkeergelegenheid;
3. Het is een ontzettend mooi centrum qua vormgeving en uitstraling.

Proces en samenwerking

Vertrouwen tussen ontwikkelaar en gemeente
zijn van doorslaggevend belang geweest bij de realisatie van dit centrum. In 2012 werd in een donkere markt waar nog geen lichtpunt van herstel gloorde toch door ASR de stap gezet om met dit project te starten. Zij hadden er vertrouwen in dat realisatie een succes kon en zou worden. Woorden van dank aan de directie van ASR zijn dan ook welgemeend en op zijn plaats en graag benoem ik dat.

Ook woorden van dank aan de medewerkers van de gemeente die op verschillende wijze betrokken waren en zijn om deze dag tot een succes te maken. Namen moet je in zo’n geval niet noemen. Zou ik dat wel doen zou in dat rijtje zeker Maarten Oudshoorn voorkomen die als projectleider Centrum verantwoordelijk was en is voor de aansturing vanuit de gemeente. Maar, zoals ik al zei, namen noemen doe ik maar even niet, maar we weten allemaal dat er heel veel mensen een rol hebben gespeeld.

Naast in het verleden de gemeenteraad en college van Waddinxveen, waren de afgelopen maanden vooral de bouwers bezig. En hoe! We hebben ons allemaal verbaasd over de snelheid waarmee dit centrum werd gerealiseerd, alsof we verloren jaren moesten inhalen! Dank aan de bouwcombinatie Slokker Hurks met alle betrokkenen voor de rondleidingen voor publiek, het is gewaardeerd. Groot project en toch met een minimum aan overlast.

Winkeliers die de stap gezet hebben om naar het nieuwe centrum te gaan. Tegen nieuwe winkeliers zeg ik: Welkom in ons prachtige Waddinxveen en tegen verhuisde winkeliers: Fijn dat u de stap gezet hebt. Voor u allemaal hoop ik op goede verkoopcijfers en een daarbij behorende marge. Aan de uitstraling van de winkels in het centrum zal het niet liggen; met z’n allen hebt u daar iets prachtigs van gemaakt. Vanaf vandaag hoort u bij onze ondernemers en graag wens ik u namens het gemeentebestuur heel veel succes.

Het centrum staat met dank aan de ontwikkelaar, de belegger, de bouwers en de winkeliers. Nu is het aan de Waddinxveners om er ons centrum van te maken. En beste mensen, ik ben er van overtuigd dat het gaat lukken. In een tijd waarin voorzieningen worden verminderd of afgebroken, staan we hier in een gloednieuw Cultuurhuys De Kroon met daarin een samenwerking van kunst, cultuur en bibliotheek, waar ook anderen bij gaan aanhaken. Ook iets om trots op te zijn!

Beste mensen, ons centrum is uniek in haar soort. Uniek onder andere vanwege de aanlooptijd die het heeft gehad. Die was wel zodanig dat je er een boek over kunt schrijven. En ik mag u verklappen: dat is gedaan!
Graag nodig ik de schrijvers uit om hierover enkele woorden te spreken.

Bert/Martin, bedankt voor dit prachtige boek. Een boek waarmee ook is vastgelegd wat een lange weg er is gegaan,  maar waarin ook duidelijk is: Eind goed, al goed.
Graag wil het college komende week aan alle ondernemers van dit centrum een boek geven waarin hen succes gewenst worden. We gaan dat voorzien met handtekeningen, dus dat wordt vast een collecter's item!
Voor nu wil ik graag dit exemplaar overhandigen aan Giliam de Koning.

Beste mensen, ik sluit af. Zonder enige vooringenomenheid durf ik te stellen dat ons centrum het mooiste centrum is wat ik gezien heb en zeker het mooiste dat is opgeleverd in 2014. Vandaag sluiten we een periode af waarin spreken over het centrum gevoelig was. Vanaf vandaag ligt dat achter ons en is met de opening van dit prachtige centrum is het vanaf vandaag een feit.

Gouweplein in Waddinxveen is ons centrum, ons dorpshart, onze trots.

Dank voor uw aandacht.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»