Ton van Doorn overleden

Geschreven op:

Vandaag, woensdag 1 november 2017, ontvingen wij het verdrietige bericht van het overlijden van onze fractievoorzitter Ton van Doorn.

Ton was vanaf 2002 politiek actief binnen de PCW-fractie. De eerste jaren als duo-raadslid, vanaf 2004 als raadslid. Ton, sinds 2015 ook fractievoorzitter, was de eerste informateur in de Waddinxveense gemeentepolitiek en vanaf 2015 ook nestor van de gemeenteraad. Binnen de gemeenteraad stond Ton bekend als een deskundig raadslid en betrokken persoon voor wie goede persoonlijke verhoudingen erg belangrijk waren.

Op een leeftijd van 68 jaar is, na een ernstige ziekte van ongeveer een half jaar, een einde gekomen aan het aardse leven van onze gewaardeerde collega. Kort na de zomervakantie kon hij geen vergaderingen meer bijwonen. Tot het laatst geleden leefde hij vanuit zijn ziekbed mee met de Waddinxveense politiek, de fractie en het fractiewerk. Hij getuigde van zijn verlangen om de Heere God, Zijn Verlosser en Koning, te mogen ontmoeten. Daar putte hij de afgelopen maanden kracht uit en daar sprak hij veel over.

Wij bidden voor zijn vrouw Paula en haar kinderen dat God hun kracht geeft in deze tijd.

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»