Uitvoeringsprogramma woonzorgvisie en vereveningsfonds

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Als het gaat om betaalbare woningen zijn we als PCW blij dat we dit jaar een aparte betaalbaarheidsgrens gaan hanteren en niet meestijgen met de NHG. Dit betekent voor dit jaar een bedrag van € 355.000, terwijl de NHG-grens in verband met de ontwikkeling van de huizenprijzen fors omhoog gaat, namelijk naar € 405.000.  

Dit voorkomt dat er nu afspraken gemaakt worden over betaalbare woningen die uiteindelijk vanwege de stijging van de huizenprijzen via de koppeling met de NHG-grens niet meer betaalbaar zijn. Naast dit feit wordt dit bedrag ook aangepast in de starterslening die Waddinxveen verstrekt. Starters met een kleine beurs bieden we hierdoor meer mogelijkheden om een woning te kopen.

As PCW zijn we dan ook blij met huidige aanpassing door de wethouder in Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie 2023-2027.

Het vereveningsfonds wordt in samenhang met bovenwijkse voorzieningen en groenonderhoud Q1 2024 aan de raad gepresenteerd. Er was een motie ingediend door PVDA/GL en CDA om vereveningsfonds binnen nu en drie maanden in te voeren. Wij hebben als PCW gevraagd hoeveel nieuwbouwprojecten er plaats vinden vanaf instellen vereveningsfonds volgens de motie en als deze klaar zou zijn volgens nota kostenverhaal (Q1 2024)

Met andere woorden: Wordt de moeite die hiervoor gedaan moet worden beloond? Dit blijkt niet zo te zijn. ALs PCW hebben we om een toezegging gevraagd dat het vereveningsfonds gereed is voordat 1e bouwinitiatief van een projectontwikkelaar wordt ingediend. Dit heeft wethouder Albert Kerssies toegezegd. Mocht er nog een bouwinitiatief dit jaar worden ingediend, zal deze alsnog worden meegenomen in het vereveningsfonds aldus de wethouder. Daarmee is de motie overbodig. Als PCW zijn we blij met deze toezegging.

Hans van Mourik
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»