Update coalitievorming

Geschreven op:

De afgelopen periode is er door informateur Herman Timmermans met alle partijen gesproken, om te verkennen welke coalitie het meest kansrijk is om te komen tot een nieuw college.

De informateur heeft tijdens een ingelaste raadsvergadering -dinsdagavond 19 april 2022- zijn eindrapport aan de gemeenteraad toegelicht.

Het advies van de informateur is om te starten met de vorming van een nieuw college, bestaande uit de PCW, CDA en VVD.

Zowel het CDA, VVD en PCW hebben uitgesproken met het advies van de informateur aan de slag te gaan. In afstemming met het CDA en de VVD, heeft de PCW mevrouw Veninga voorgedragen als formateur.

De kiezer heeft de PCW een groot mandaat gegeven en we voelen ons verantwoordelijk om te zorgen voor een stabiel en daadkrachtig bestuur van Waddinxveen. We gaan nu een nieuwe periode in van formatie, met daarin de nodige kansen en uitdagingen.

We willen informateur Herman Timmermans en de ambtelijke ondersteuning door Lucas Bokhove
enorm bedanken voor hun werk de afgelopen periode.


Informateur adviseert coalitie PCW, CDA en VVD | Gemeente Waddinxveen

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»