Van gehaktdag naar speelruimteplan en herinrichting Centraal-Station Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Afgelopen woensdag een informerende gemeenteraadsvergadering. Klein beetje ‘gehaktdag’ net als in de Tweede Kamer…….. de Jaarrekening 2015 stond op de agenda. Omdat het een informerende vergadering was, waren er heel veel toelichtende vragen. Het politieke debat is 25 mei en 1 juni en tijdens de ‘juli-cyclus’. Verder Vastgoednota en Meerjarenprogramma onderhoud gemeentelijke vastgoed. Zelf had ik de onderwerpen ‘bestemmingsplan hospice’ en de ‘VTH-verordening’. Beide thema’s op gebied van het ruimtelijk bestuursrecht.

Bestemmingsplan Hospice
Het bestemmingsplan is opgesteld met als doel om de planologische mogelijkheid voor een Hospice te creëren. Het plangebied is gelegen op het terrein van Onderweg 8 achter de Plasweg 27. Een ‘mooi’ initiatief. Uit de stukken bleek dat de brandveiligheid in eerste instantie, door lange aanrijtijden, niet op orde was. De aanrijdtijden in Waddinxveen worden door de plaats van de kazerne aan de Noordkade in Waddinxveen op veel plaatsen niet gehaald. Nu is de aanrijdtijd verkort vanwege de beperkte zelfredzaamheid van de cliënten. De ontwikkelaar heeft aangegeven die zaken te treffen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid, dit is in overleg met de brandweer gedaan. Om deze reden kan het wat ons betreft als ‘hamerstuk’ naar de besluitvormende gemeenteraadsvergadering.

VTH-Verordening
De Wet VTH maakt sinds april 2016 onderdeel uit van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet bevat kwaliteitseisen met betrekking tot organisatie en personele bezetting van vergunningen, toezicht en handhaving. Op grond van deze wet moet iedere gemeente(raad) een zogenaamde VTH-Verordening vaststellen. Hierin worden kwaliteit en het niveau van de dienstverlening verankerd. Voor Waddinxveen betekent dit dat de kwaliteit van de dienstverlening nog zal stijgen. Heb wel de toezegging gekregen dat wanneer de kosten sterk zullen stijgen wij actief geïnformeerd worden. Dienstverlening is goed, maar achteraf verrast worden door financiële tegenvallers is ook niet alles……… Een redelijk technisch-juridisch onderwerp.

Speelruimteplan
De evaluatie van het speelruimteplan is opgepakt door collega Jannes Berghout. Als ouder ben je ook nieuwsgierig, dus ik ben er zelf ook ingedoken. Een lijvig stuk, goed onderzoek en geklankbord met wijkplatforms. Prima! De vragen die ik had heb ik doorgegeven aan collega raadslid Jannes. Wat ik zelf signaleerde is dat sommige wijken sterk ‘verjongen’ en hoe anticipeer je daar als gemeente op? Een tweede positieve punt is de betrokkenheid van ouders en kinderen bij de ontwikkeling van de inrichting van plekken. Wij horen vanuit de bevolking positieve geluiden als het gaat om de betrokkenheid van de inrichting van de speelplekken in de Vondelwijk. Goed om dat voort te zetten.

Herontwikkeling Waddinxveen-Centraal
Donderdagavond 19 mei was er een inloopavond over het ontwerp voor de herinrichting van het stationsgebied. Op basis van grote en duidelijke tekeningen en impressies konden we ‘kennismaken’ met de beoogde situatie. Mooi, verkeersluw (zijde Petteplas) en een mooie ‘vlonder’. Al met al een kwaliteitsimpuls! Ook de verkeersveiligheid bij de spoorwegovergang Kerkweg-West heeft de nodige aandacht gekregen in het ontwerp.

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»