Van idyllenveldje en ruigtekruiden naar de smul- en heemtuin

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Woensdag (21 april 2016) was er een gebiedsexcursie van de GroenAlliantie Midden-Holland. Waren we in het najaar van 2015 in 't Weegje en Krimpenerhout, vandaag waren we te gast in het Loetbos en Goudse Hout.

Wat is en doet de Groen-Alliantie?
De Groen-Alliantie Midden-Holland is een samenwerkingsverband van zes gemeenten (Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel) en zij beheert en ontwikkelt diverse natuur- en recreatiegebieden, waaronder het Goudse Hout, het Reeuwijkse Hout, het Gouwebos, 't Weegje, het Loetbos, het Krimpenerhout en de Oostpolder. Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming maar zij wordt daarin bijgestaan of geadviseerd door een gebiedsadviescommissie. Vanuit iedere gemeenteraad (van de deelnemende gemeenten) is 1 raadslid afgevaardigd naar zo'n gebiedsadviescommissie. Namens de gemeenteraad van Waddinxveen heb ik ook plaatsgenomen in de gebiedsadviescommissie waarbij Albert Grooten mijn plaatsvervanger is.

Nut en noodzaak gebiedsexcursie
Zowel in 2015 als vandaag hebben we enkele gebieden bezocht. Naast een wandeling ook verhalen en informatie van deskundige medewerkers en bevlogen vrijwilligers. Kanttekening: die vrijwilligers zijn ook best deskundig en die medewerkers uitermate bevlogen en betrokken. Mooi! Hieronder zomaar wat 'aantekeningen' over gebiedjes 'om de hoek' waar ik nooit kwam of weinig van wist.... Leerzaam is zo'n excursie zeker: je leert het gebied niet alleen kennen maar je ziet ook de kansen of beperkingen waar je in je uiteindelijke advisering rekening mee kan houden!! Een intensief dagje dat vanochtend begon in het Goudse Hout en einde middag daar ook eindigde (in de Heemtuin).

Het Loetbos
Na het eten van een broodje in de Hendrikshoeve gingen het gebied in. Loetbos als parel in de Krimpenerwaard. Ongeveer 65% van de bezoekers komt uit ‘De Waard’, de overige ongeveer 35% vooral uit de omliggende steden. Het Loetbos was bij de aanleg een proeftuin voor natuurontwikkeling (afplaggen, inrichting etc.) en het gebied kan terugvallen op een groot vrijwilligersnetwerk dat betrokken is bij onderhoud maar ook voor uitzetten wandel- en kanonetwerk.

Vooral ook het kanocentrum merkt dat er meer belangstelling komt voor natuur en natuurbeleving. Regelmatig zijn alle boten en kano’s verhuurd. Net als mountainbiken hoort het varen met een kano steeds meer tot outdoor sport dat op een groeiende aandacht mag rekenen. Volgens de verhuurder zou het routenetwerk fijnmaziger kunnen zodat men kan kiezen uit meerdere routes.

Leuk was ook het door derden gesubsidieerde project idyllen: een speciaal ingericht stuk in het Loetbos, met meer dan 150 'ruigtekruiden' met als doel een goed leefklimaat voor insecten, libellen en vlinders. Volgens de beheerder een mooie aanvulling op de educatieve waarde van het Loetbos.

Het Goudse Hout
Vervolgens naar het Goudse Hout waar we door een enthousiaste vrijwilliger een toelichting kregen in de smul-tuin (ook onderhouden door scholieren) en de Heemtuin. Een grote wens vanuit de vrijwilligers is om meer eetbare planten en bijvoorbeeld notenbomen aan te planten. Dat trekt juist ook bezoekers is de ervaring. Aandachtspunt is dan wel dat soort te planten dat op (zure) veengrond groeit.

Het laatste onderdeel was een rondleiding door de Heemtuin; een openbaar gebied in het Goudse Hout met als functie of doel groen- en natuureducatie voor jong en oud. Bekende gewassen maar ook onbekend gewas als huttentut treft men daaraan. Rondom de 'boerderij ' kruidentuinen en meer naar achteren een meer extensief gebruik dat gekenmerkt wordt door rust, openheid etc. Ook daar veel geleerd over ‘oude planten’ als ragel (dat op zure veengrond groeit en vroeger tegen vlooien in kast werden gelegd) en de aanwezigheid van de roerdomp. ijsvogel, watersnip en de grote bonte specht (de laatste ook daadwerkelijk gezien).

Leerpunten en voortgang
Onderweg, in de bus, werden we bijgepraat over de diverse ontwikkelingen zoals het opstellen en uitvoeren van de kwaliteitsimpuls en uitvoeringskracht van de gebieden. Betrokken ambtenaren gaan bij de planontwikkeling ook actief in gesprek met gebruikers van het gebied, zoals vrijwilligers van een heemtuin, de kanoverhuurder, de ruiterverenigingen etc. Interessant en uitdagend is nog de profilering van de diverse gebieden. Daarbij is het goed oog te hebben voor de specifieke kenmerken (zowel ‘zwakke’ als ‘sterke’ punten), de diverse gebruikers(groepen) en de ligging van de gebieden ten opzichte van de omgeving. Kortom, een nuttige en leerzame dag!

Peter van den Berg
(raadslid PCW, namens de gemeenteraad Waddinxveen lid van de Gebiedsadviescommissie van de Groen-Alliantie Midden-Holland)

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»