Van raadszaal tot Kerstmaal

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

De laatste raadscyclus van het kalenderjaar bevat meestal een volle agenda. Veel stukken moeten natuurlijk nog in het desbetreffende kalenderjaar behandeld worden. Denk in ieder geval aan de Burap (bestuursrapportage). Daarin worden de beleidsmatige en financiële mee- en tegenvallers van het lopende kalenderjaar benoemd en uiteraard vervolgens in de gemeenteraad besproken.
 
Volle agenda
Dit jaar stonden naast vele ingezonden stukken ook de ontwikkelingen van manege Reijgersburgh, het bestemmingsplan Bebouwde Kom, de oprichting van de participatieadviesraad, het Integraal HuisvestingsPlan (IHP), het (provinciaal) interbestuurlijk toezicht (IBT) en generiek toezicht. Een hele trits onderwerpen, variërend van 'eenvoudige' tot zwaardere of politiek gevoelige thema's.
 
Integraal Huisvestingsplan
Er wordt al langer gesproken over de huisvesting van scholen. In de langjarige planning wordt rekening gehouden met een 'horizon' van vijftien jaar. Er liepen en lopen diverse gesprekken met individuele schoolbesturen als gezamenlijke overleggen. Het gaat hierbij om vertrouwen, gezamenlijk optrekken, het gaat over alle (!!) schoolgebouwen, bewegingsonderwijs, eigendomssituaties (juridisch eigendom/economisch eigendom). Gaat de kwaliteit van de vierkante meters voor nieuwbouw? Gaat het om maximale nieuwbouw, kwaliteit gelijkstellen of doordecentraliseren. Interessante maar ook pittige vraagstellingen. De besluitvorming hierover wordt verwacht in maart 2016.
 
Politieke veranderingen
Vanaf 2002 maak ik Stephan Peters mee, eerst als raadslid en ik meen vanaf 2006 als fractievoorzitter. Van een (in 1 keer) een viermansfractie via een tweemansfractie naar een vanaf 16 december een 'drie-vrouwsfractie'. Stephan kon zich stevig, soms wat kort door de bocht, profileren en onderscheiden. Herkenbaar was zijn punt "geen plan zonder dekking en geen dekking zonder plan". Ik vind het een prestatie dat hij -in tegenstelling tot bijvoorbeeld liberalen of protestanten- zonder een direct en concreet aan te wijzen achterban toch een substantiële groep Waddinxveners wist aan te spreken en ook nog te mobiliseren. Ik wens Stephan alle goeds toe! Met het vertrek van Stephan als nestor komt er een nieuwe nestor, en wel Ton van Doorn.
 
Een andere wijziging is de verandering van het fractievoorzitterschap binnen de VVD. Theo van der Velde, raadslid vanaf 2006 en fractievoorzitter vanaf 2010, treedt terug als fractievoorzitter. Zijn plek wordt ingenomen door Raymond Boer. Ik begreep dat Theo nog wel aanblijft als gemeenteraadslid. Raymond, succes! Zowel Raymond als Theo zijn al sinds 2006 raadslid, waarbij Theo volgens mij van 2002-2006 duo-raadslid was.
 
De derde wijziging betreft het afscheid van CDA-wethouder Martijn Vroom. Hij is woensdag 9 december geïnstalleerd als burgemeester van Krimpen aan den IJssel. In de goed anderhalfjaar dat hij in Waddinxveen wethouder was heeft hij, zoals de burgemeester dat zei, wel duidelijk footprints achter gelaten maar geen grote projecten af kunnen ronden. Martijn heeft zijn sporen verdiend door het in gang of in procedure brengen van bijvoorbeeld het Integraal Huisvestingsplan (IHP), de duurzaamheidsvisie en de zorgen bij PROMEN.
 
Kerstdiner
Het politieke jaar wordt 'afgesloten' met een kerstdiner. Onze vrouwen (of mannen) mogen dan ook mee. Het is goed om informeel en persoonlijk met elkaar te spreken. Naast de onvermijdelijke politieke thema's komen ook meer persoonlijke onderwerpen, gezin, hobby's en werk aan de orde. Hoe 'rolt' iemand in de politiek? Waarom is een techneut bijvoorbeeld toch woordvoerder op het sociaal domein? Dit jaar waren we in Restaurant de Landerij (tot vorig jaar 't Baarsje).
 
Tot slot
Dit keer weer meer een 'verhalende' weblog in plaats van een thematische weblog. Ik dank u voor de contacten en net vertrouwen in 2015. Ik wens u, en degenen die rondom u staan, gezegende Kerstdagen en bij leven en welzijn tot volgend jaar.
 
Peter van den Berg
raadslid

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»