Van speerpunten en veiligheidsmonitor naar komkommertijd

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Het voorjaar is voorbij en de komkommertijd is aangebroken. Tijd voor de laatste loodjes en vervolgens wat rust nemen. Speerpunten uit het verkiezingsprogramma zijn of worden ‘afgerond’, nieuwe speerpunten hopen we bij gezondheid in het najaar weer op te pakken. Zomaar wat gedachten over het afgelopen halfjaar, de zomer en het komende half jaar.

Terugblik speerpunten eerste halfjaar 2016
Het afgelopen halfjaar hebben wij extra tijd geïnvesteerd in de speerpunten ‘ondermersvriendelijke gemeente’ en ‘voldoende en passend woningaanbod’. Op het speerpunt ‘voldoende en passend woningaanbod’ komen wij na de zomervakantie terug. Met het speerpunt ‘Waddinxveen wordt de meest ondernemersvriendelijke gemeente van de provincie’ gaan we door. We hebben al diverse ondernemers gesproken maar willen deze gesprekken voortzetten omdat hierdoor een goed beeld ontstaat van niet alleen het economisch beleid van de gemeente maar ook van een stuk bedrijfsvoering, communicatie tussen ondernemers-overheid en andere (boven)lokale vraagstukken met betrekking tot ruimtelijke ordening, economie, infrastructuur, werkgelegenheid, duurzaamheid, aanbestedingen etc.

Speerpunten tweede halfjaar 2016
Burgers doen mee bij de totstandkoming en evaluatie van Beleid” en “We gaan zorgvuldig om met de schepping” zijn de speerpunten waar we in de tweede helft van dit jaar aan de slag gaan. Op dit moment wordt dat in de fractie voorbereid en uitgebreid. Vanaf eind augustus pakken wij graag de handschoen op. Hebt u, heb jij hier ervaring mee, gedachten over, meldt het ons en wij gaan graag met u en jou daarover in gesprek!! De afgelopen weken heb ik zelf, mede naar aanleiding van een interessant congres, ook wat nagedacht over de ontwikkelingen in maatschappij en gewijzigde rol van de overheid: doe-democratie en gemeenteraad.

Veiligheidsmonitor
Vanwege een publicatie in het Algemeen Dagblad hebben Jannes Berghout en ondergetekende namens de PCW schriftelijke vragen gesteld (schriftelijke vragen). Waar ging het over? Voor de 'zoveelste keer op rij' steeg de gemeente Waddinxveen in de Veiligheidsmonitor. Dat stijgen op de ranglijst is dit keer als negatief te bestempelen omdat zoiets betekent dat het er niet veiliger op wordt. Nu moeten we dat ook weer niet overtrekken, het aantal inbraken en overvallen nam bijvoorbeeld af, maar het aantal (pogingen tot) mishandeling neemt juist weer toe. Twee weken geleden ontvingen wij de antwoorden op de schriftelijke vragen (antwoord college). Uit het antwoord blijkt dat het college er actief mee bezig is. Toch hebben we nog wel weer nieuwe vragen omdat het antwoord niet heel lekker leest. Waarom onderscheid tussen pogingen en daadwerkelijke handelingen. Strafrechtelijk kan dit vervelend zijn, maar een poging tot inbraak, een poging tot mishandeling had mogelijk ook tot uitvoering kunnen komen en ook pogingen beinvloeden in ieder geval mijn veiligheidsgevoel niet positief....... wordt vervolgd!

Informele afsluiting vergaderseizoen: bijeenkomst raden Waddinxveen en Zuidplas
Donderdagmiddag een gezamenlijk werkbezoek van de gemeenteraden van Waddinxveen en Zuidplas aan Marjoland (Bredeweg, deels in Moerkapelle, deels in Waddinxveen). Een mooi en modern glastuinbouwbedrijf: 60 miljoen rozen, werkgelegenheid voor 200 mensen, levert jaar rond en betrouwbaar aan de bloemisterij. Dit familiebedrijf doet er alles aan om hun rozen in het zonnetje te zetten, hun focus: 'onze plant en onze klant'. Na dit werkbezoek een afsluitende barbecue in Triangel. Het zomerreces is (bijna) begonnen! Leuk en leerzaam om de raadscollega's uit Zuidplas (weer) te ontmoeten en vervolgafspraken te maken.

Informele zomerborrel PCW-fractie
Inmiddels is het een traditie geworden: we sluiten het politieke (voorjaar)seizoen af bij een fractielid of wethouder. Vrijdagavond 8 juli een gezellig samenzijn bij wethouder Kees de Jong. Naast allerlei politieke terugblikken, een bak koffie, een glas wijn, gevulde eieren ook tijd en ruimte voor een goed gesprek over gezin, werk, kerk etc. Soms ook mooie en persoonlijke gesprekken. Zelf heb ik in dichtvorm (gedicht) een terugblik voor mijn rekening genomen wat in het afgelopen jaar allemaal is gepasseerd.

Laatste activiteiten
Voor het zomerreces hadden we nog een paar gesprekken staan die onverwachts niet door konden gaan. Om te voorkomen dat ik met een 'achterstand' het nieuwe seizoen in zou gaan hebik die deze week alsnog gehad. Gesprekken met ambititeuze tuinders. Mooie bedrijven, leerzaam hoe zij de positie van de glastuinbouwsector (inter)nationaal kunnen duiden maar ook lokaal. Ook leerzame tips om mee te nemen als het gaat om ruimtelijke ordening, economie en verkeerd.

Komkommertijd
Inderdaad, de maanden juli en augustus is de komkommertijd. Een periode die vaak omschreven wordt als “een periode van het jaar waarin weinig nieuws te melden is omdat politici (…) en veel anderen op vakantie zijn”. Volgens sommigen komt de uitdrukking van het Engelse cucumber time, een woord dat in de zomer door kleermakers werd gebruikt. Volgens anderen werden vroeger komkommers in de zomer geoogst, maar als de adel dan de stad verliet viel er weinig te verdienen. Na de laatste vergadering van de Waddinxveense raad op 6 juli 20016 brak ook hier het zomerreces aan. Komkommertijd! Een tijd om wat tot rust te komen, afstand te nemen en wat minder te vergaderen. De e-mailbox op te schonen, het bureau schoon te vegen.... Tijd voor ontspanning, een goed (bezinnend)boek en een extra rondje fietsen…!!

Voor zover aan de orde en mogelijk: een goede zomervakantie en behouden thuiskomst toegewenst!

Peter van den Berg
(gemeenteraadslid PCW)

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»