Vaststellen herijking notitie minimabeleid

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter, voor ons ligt het voorstel van de herijking van de notitie minimabeleid.

Een onderwerp wat ons aan het hart ligt. In ons verkiezingsprogramma hebben we hier expliciet aandacht voor gevraagd. De PCW voelt zich verantwoordelijk voor een verantwoord armoede- en sociaalbeleid. Gedreven vanuit de Christelijke waarden en normen is zorg voor de naaste en in het bijzonder de naaste die het moeilijk heeft een gegeven. Voor ons als PCW blijft staan dat niemand buiten de boot mag vallen. Iedereen die hulp nodig heeft, moet die kunnen krijgen. Armoede zou niet mogen voorkomen in Waddinxveen. Dat vraagt om inspanning van overheid en inwoners.

Voorzitter, in de voorgaande raden hebben wij als PCW ons altijd sterk gemaakt om de inkomensgrens te verhogen en we zijn zeer verheugd om te zien dat dat nu voor vrijwel alle minimaregelingen de inkomensgrens op 130% wordt vastgesteld. Daar zijn we blij om!

Voorzitter, alleen voor de Bijzondere Bijstand staat de inkomensgrens nog op 120% en dat zien wij graag verhoogd naar 130%. Wij ondertekenen dan ook de motie ingediend door de PVDA-Groenlinks. Dit is in lijn waar wij als PCW ons altijd voor ingezet hebben en zullen blijven inzetten.

Jannes Berghout
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»