Veiligheid(sgevoel): daar gaan we wat aan doen

Geschreven op:

Om precies te zijn, gaven 19 mensen, is ruim 42%, aan: 'Meestal wel'. 26 mensen, is bijna 58%, kruiste aan: 'Nee, op sommige plekken voel ik me onveilig.'

De uitslag van deze stelling geeft stof tot nadenken. Dit is informatie waar wij als PCW gericht mee aan de slag kunnen en moeten gaan. Allereerst het in kaart brengen van deze plekken, om vervolgens te kijken wat er toe bijdraagt dat deze plekken als onveilig aangemerkt worden. Heeft dit bijvoorbeeld te maken met de beperkte verlichting, groepen hangjongeren die een onveilig gevoel geven, of zijn er andere factoren die meespelen? Vervolgens kunnen we met elkaar kijken wat de (on)mogelijkheden zijn om er wat aan te doen en wat binnen onze politieke mogelijkheden ligt en wat niet.

Veiligheid is voor de PCW een van haar speerpunten. Komende week hopen we met twee wijkagenten op de fractie bij te praten over de laatste stand van zaken met betrekking tot veiligheid in Waddinxveen. Hier kunnen we de uitslag van de stelling in meenemen. De rode draad in dit gesprek zal zijn het integrale veiligheidsbeleid. Tijdens dit gesprek zullen we ook uitvoerig stilstaan bij het bestaan van een criminele jeugdgroep in Waddinxveen en de daarbij gepaard gaande zorgen van inwoners.

Als PCW willen wij ons inzetten voor een nog veiliger Waddinxveen. De eerste mogelijkheid dient zich komende week al aan bij de bijeenkomst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2018. Hierin kunnen we met elkaar de prioriteiten ten aanzien van veiligheid vaststellen. Als PCW vinden we het belangrijk om naast de inwoners van Waddinxveen te staan en horen dan ook graag uw mening. Wij nodigen u daarom uit om uw ervaringen en visie met betrekking tot dit onderwerp met ons te delen.

Jannes Berghout
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»