Verkeersveiligheid: mooie voorbeelden en lastige plekken

Geschreven op: | Door: Erik Segers

Afgelopen vrijdag waren we in gesprek met de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) om ons bij te laten praten over de verkeersveiligheid in Waddinxveen.

Goed om te horen dat VVN door de gemeente actief vooraf betrokken wordt bij herinrichtingen. Wel kan de evaluatie achteraf beter. Daar wordt VVN niet bij betrokken en dat lijkt een gemiste kans.

Ondanks alle herinrichtingsprojecten blijven er in Waddinxveen lastige plekken over. Zo hebben we te maken met keuzes uit het verleden waardoor soms de fietspadenstructuur niet logisch lijkt. Een twee-richtingen fietspad aan één kant van de weg zoals bijvoorbeeld op de Koningin Wilhelminasingel is niet optimaal. Maar structureel andere oplossingen zijn vaak ingewikkeld en duur.

We hebben ook mooie voorbeelden van veilige oplossingen de revue laten passeren, zoals bijvoorbeeld zojuist gerealiseerd bij de Tesselschadelaan. Hier zijn auto's te gast op het fietspad.
Concreet hebben we ook stilgestaan bij de kruising Fazantdreef - Dreef - Sportpad. Een lastige plek om over te steken waar tevens de brommers terug worden geleid op het fietspad, wat binnen de bebouwde kom juist onwenselijk is. Goede reden om eens bij de wethouder na te vragen of hier verbeteringen mogelijk zijn.

Al met al doen we goed mee in de regio als het gaat om kwaliteit van fietsen. Desgevraagd over de voorrangssituatie voor fietsers op de rotondes blijkt dat ook binnen VVN nuances aanwezig zijn. Landelijk is het advies vanuit VVN: binnen de bebouwde kom fietsers in de voorrang. Als echter ooit besloten zou worden de voorrangssituatie in de regio aan te passen vraagt de lokale VVN nadrukkelijk aandacht voor veilige aansluitingen op de rotondes waardoor dode hoeken van vrachtwagens worden geminimiseerd.

Het was weer een nuttige middag. VVN, bedankt!

Erik Segers
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»