Verklaring van geen bedenkingen biomassacentrale

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Duurzaamheid en een ondernemer die duurzaam onderneemt, dat verdient een compliment! Tijdens de opiniërende gemeenteraad hebben wij aangegeven dat wij vanuit ons principe van rentmeesterschap kunnen instemmen met een verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een Biomassacentrale.

De wethouder heeft tijdens de informerende raad toegezegd dat de biomassa in de regio wordt ingezameld en niet bijvoorbeeld uit Canada wordt geïmporteerd, zoals voor sommige andere centrales wel gebeurd volgens de uitzending van Zembla op 22 maart jl.. Onze vraag aan de wethouder is wie daar op toe ziet en daar indien nodig sturing in kan geven mocht blijken dat daartoe aanleiding toe is.

Voorzitter, punt van gesprek tijdens de opiniërende gemeenteraad is de handhaafbaarheid bij mogelijke overlast. Dat thema leeft ook onder de bevolking. Om deze reden dienen wij, met de fractie van D66, een motie in om de klachten te monitoren en indien nodig toezicht en handhaving daarop af te stemmen.

Als de gemeenteraad de gevraagde verklaring van geen bedenkingen afgeeft kunnen er in Waddinxveen twee biomassacentrales worden gerealiseerd. We begrepen dat er mogelijk vraag is naar een derde. Wij vragen de wethouder, voor zover het wettelijk kader hem dit toestaat, of hij terughoudend wil omgaan met nieuwe centrales zodat eerst de effecten van de eerste twee op de woon- en leefomgeving duidelijk zijn.

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»