Vermogensgrens loslaten bij toekenning energietoeslag

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

In Waddinxveen werd er bij de toekenning van de energietoeslag gekeken of de aanvrager spaargeld had. Had de aanvrager meer spaargeld dan de hoogte van de vermogensgrens (inclusief de waarde van de eigen woning minus de hypotheek), dan werd de energietoeslag niet toegekend. De landelijke richtlijn voor het toekennen van de energietoeslag is juist dat er geen rekening wordt gehouden met eventueel vermogen van de aanvrager. Daarom hebben we samen met het CDA een motie ingediend, die is aangenomen door de gemeenteraad. Met terugwerkende kracht wordt deze situatie van toepassing in Waddinxveen. De aanvragen die zijn afgekeurd vanwege teveel spaargeld, zullen opnieuw worden bekeken en worden toegekend als de aanvraag verder in orde was.
Als PCW vinden we het belangrijk dat hierin de landelijke richtlijn wordt gevolgd. Inwoners met spaargeld en/of een eigen woning en een inkomen lager dan de 130% van de bijstandsnorm dienen ook in aanmerking te komen voor de energietoeslag. De benodigde extra middelen worden gedekt uit de rijksgelden die de gemeente Waddinxveen heeft ontvangen.

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»