Versnelling bouwprojecten

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

In het VNG Magazine van 3 Februari stond een inspirerend artikel over de uitvoer van bouwprojecten in Harderwijk waarbij gebruik gemaakt wordt van het Expertteam Woningbouw als onderdeel van de RVO. Bouwen in Hardenberg - sneller en goed geolied | VNG

Bij de aanpak van Harderwijk worden de processen goed op elkaar afgestemd waardoor grondbeleid, vergunningen en uiteindelijk de bouw als een keten elkaar opvolgen en de afdelingen beter samenwerken. Hierdoor wordt tijdwinst geboekt is de ervaring.

De gemeente Waddinxveen heeft veel bouwprojecten in de pijplijn zitten. Als het nu gaat om het bouwen van woningen of van scholen en andere voorzieningen, alles is gebaat bij een zo snel mogelijke doorlooptijd.

De frustratie van menig raadslid (en zeker ook van mij) is de doorlooptijd van projecten. Tegelijkertijd weten we dat er hard gewerkt wordt in dit gemeentehuis aan veel projecten. Toch lijkt het ons goed om te kijken naar ervaringen van andere gemeenten.

De PCW fractie heeft daarom de volgende vragen:

Maakt de gemeente Waddinxveen gebruik van het ‘expertteam woningbouw’ van het RVO en zo ja voor welke projecten en met welke expertise?
In Harderwijk ligt de focus niet op versnellen maar op de elementen die projecten vertragen. Welke elementen in het proces zorgen ervoor dat Waddinxveense projecten vertragen?
Welke mogelijkheden ziet het college (gelezen het artikel) om bij lopende projecten verdere vertragingen te voorkomen en processen te versnellen?

Wethouder Kerssies gaf daarop de volgende antwoorden:
Binnen Waddinxveen wordt er geen gebruik gemaakt van het Expertteam Woningbouw. In Waddinxveen komt de vertraging vaak door stijgende bouwkosten, schaarste aan bouwmaterialen, stijgende hypotheekrente, bezwaarprocedures en daarnaast hecht de gemeente aan een zorgvuldige participatie.

Wel gaat de gemeente bij komende projecten vooraf de risico’s in kaart brengen. Daarnaast gaat het college kijken voor welke projecten er gebruik gemaakt kan worden van het expertteam. Daarnaast wordt er regionaal een ‘versnellingstafel’ ingesteld om versnelling te realiseren en problemen te voorkomen.

Hartelijke groet,

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»