Visie op mobiliteit

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Voorzitter,

Graag neem ik u en de raadsleden mee naar het jaar 2050. Het jaar waar we naar toe navigeren met onze Omgevingsvisie. Als we dan vanuit een helikopter naar beneden kijken op Waddinxveen zien we een grote verandering ten opzichte van zo’n 25 jaar
geleden.

We zien de Bentwoudlaan en de Verlengde Bentwoudlaan aan de Oostkant van het dorp en verkeer rijdt om ons dorp heen in plaats van erdoor. Ook zien we bijna geen vrachtverkeer meer in de kernen in Waddinxveen en het lijkt wel of we het wandelen en
fietsen heruitgevonden worden want we zien mensen wandelen en per fietsen of deelbakfiets zich bewegen door Waddinxveen. Ook zien we geen overvolle Beijerinklaan meer maar we zien een goed ontsloten wijk Triangel en bedrijventerrein Coenecoop.

In het midden van ons dorp zien we de ene na de andere trein onze stations binnen rijden en allerlei buslijnen brengen onze bewoners naar de omliggende gemeentes.
Als we inzoomen op onze nieuwbouw wijk Noordkade zien we rustige straten, auto’s worden geparkeerd in de mobilteitshubs en de wijk is daardoor een stuk groener en aantrekkelijker geworden.
Wat ook opvalt is het overzicht en de duidelijkheid van de weginrichting en de ruimte die is gegeven aan fietsers en wandelaars. Hierdoor is het verkeer een stuk veiliger geworden.

Dit toekomstbeeld zou suggereren dat we als Christelijke partij streven naar een ideale wereld in Waddinxveen. Echter haasten we ons te zeggen dat we ons als geen ander realiseren dat we die ideale wereld niet zullen krijgen. Ook in 2050 zullen we onze
uitdagingen hebben. Wel zetten we naar onze beleving vanavond een belangrijke stap en zetten we ons als PCW met overtuiging in voor een aantal kernwaarden van ons.

Graag wil ik er een paar noemen:
- We zetten ons graag in voor het behoud van de schepping en we zijn er van overtuigd dat een geleidelijke verandering naar duurzame mobiliteit daar een grote bijdrage aan kan leveren
- Elk leven is waardevol en beschermwaardig en zeker in het verkeer liggen voldoende gevaren. Daarom vinden we het onze plicht als gemeente om ons in te zetten voor een verbetering van de verkeersveiligheid en daar zetten we ons als PCW graag voor in.

Dan terug naar het hier en nu: In 2021 hebben we reeds een presentatie gehad van het Verkeerscirculatieplan. Als PCW waren we erg enthousiast over dit rapport, het analyseerde knelpunten en het had visie in zich. Daarnaast zijn er 51 maatregelen in opgenomen die nog nader uitgewerkt moeten worden.

Vorig jaar hebben we de Omgevingsvisie vastgesteld waar deze visie en analyse niet was opgenomen. Vanavond zetten we daarom een belangrijke stap en verrijken we deze Omgevingsvisie op het gebied van Verkeer, Mobiliteit en Parkeren zodat het college aan de slag kan met het Programma Verkeer.

Daarbij zou ik de wethouder willen oproepen om het gepresenteerd Verkeerscirculatieplan niet in een la te leggen. Het heeft veel goede elementen in zich die gebruikt kunnen worden voor het daadwerkelijke Programma Verkeer.
Ondertussen groeit Waddinxveen stevig door en de knelpunten lossen niet vanzelf op. Daarom wil ik de wethouder oproepen om de vaart erin te zetten om zo snel als mogelijk de plan en visievormingsfase af te ronden en concrete maatregelen te gaan uitwerken zodat we knelpunten op gaan lossen. We weten dat het knelt met ambtelijke capaciteit, maar wellicht dat de impuls aan visie die vanavond wordt meegegeven bij kan dragen om een job bij gemeente Waddinxveen aantrekkelijk te maken.

Tijdens de commissie hebben we een goede bespreking gehad over verschillende maatregelen en de afgelopen week is er op de achtergrond veel gesproken om tot een complete en breed gedragen lijst met aanvullende beleidskaders te komen. Dit heeft
geresulteerd in 21 aanvullende beleidskaders op de thema’s Verkeer, Mobiliteit en Parkeren in Waddinxveen.

Naast deze lokale punten werken we ook nauw samen in onze regio. Zoals de ontwikkeling van het vijfde dorp, de bouw van de wijk Westergouwe, de verbreding van de A20 en de aanleg van de Bodegravenboog. Dit zijn belangrijke onderwerpen waar we als gemeente Waddinxveen een groot belang in hebben als het gaat om de bereikbaarheid van onze regio. Ook werken we samen met verschillende gemeenten binnen Beter Bereikbaar Gouwe. Hierover hebben we onlangs een technische briefing gehad waaruit naar voren kwam dat de provincie ook visie aan het vormen is over de levensduur van de bruggen in Waddinxveen. We denken dat het belangrijk is dat we als Waddinxveen hier goed in samenwerken en ook ruimtelijk rekening houden met scenario’s.

Afsluitend: Graag wil ik alle woordvoerders danken voor de samenwerking, verfrissende gezichtspunten en herformuleringen waarna we tot een mooie motie hebben kunnen komen. Het blijkt: we kunnen dit als raad en het is me dan ook een eer om namens de gehele raad de volgende motie te mogen indienen:

Motie Mobiliteitsvisie Waddinxveen

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»