Visie PCW BBG Oostzijde Waddinxveen

Geschreven op:

Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) zal grote impact hebben op de bereikbaarheid, leefbaarheid én economie aan de oostkant van Waddinxveen.

Zie de onderstaande video waar we het gebied in kaart brengen.

 Onze standpunten:

  • N207 (Henegouwerweg) afwaarderen naar 60 KM/u.
  • Het gebied toegankelijker maken per fiets
  • Brugweg ontlasten van 2760 auto’s en 189 vrachtwagens per dag en uitsluitend bereikbaar maken voor bestemmingsverkeer en fietsers
  • Goed bereikbaar houden van ondernemers
  • Goede integratie in de polder van de nieuwe ontsluitingsweg

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»