Visie PCW Energietransitie

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Wereldwijd, maar ook in Waddinxveen wordt er nagedacht over de toekomstige energievoorziening. De komende periode nemen we als gemeenteraad twee belangrijke besluiten:

Het eerste besluit gaat over waar we wel of niet windmolens en zonnepanelen willen. Het gaat nog niet om concrete locaties maar wel over zoekgebieden. Dit besluit is regionaal afgestemd. Het document waar we over besluiten heet de Regionale Energie Strategie 1.0.

Het tweede besluit gaat over de mogelijkheden om onze wijken in Waddinxveen aardgasvrij te maken. Over de verwarming van uw woningen dus. We besluiten over het ontwerp van de zogenaamde Transitie Visie Warmte.


Wij zijn verantwoordelijk voor de schepping. God geeft ons de opdracht om goed voor Zijn schepping te zorgen zodat ook volgende generaties goed kunnen leven. Dat is wat ons betreft een principieel uitgangspunt. Wij zijn rentmeesters. Op basis daarvan vinden wij dus dat we ook in Waddinxveen moeten handelen en niet op onze handen moeten gaan zitten.
Dit handelen moet echter niet overhaast en ondoordacht gebeuren; Een rentmeester zorgt goed voor het bezit van zijn eigenaar maar doet dat ook doordacht en met wijsheid. Wat ons betreft betekent dit dat we niet te star om moeten gaan met het aardgasvrij maken van wijken. Zeker niet als dit gepaard gaat met hoge kosten. Is het niet wijzer om bijvoorbeeld maximaal in te zetten op energiebesparing, isolatie, zonnepanelen en zogenaamde hybride warmtepompen die samen met de bestaande aardgasketel voor verwarming van uw woning zorgen?
We willen daarnaast benadrukken dat de rentmeester ook de kosten overweegt. Betaalbaarheid is dus heel belangrijk. Willen we er voor zorgen dat het voor u als inwoner betaalbaar blijft, zal de overheid ook een bijdrage moeten leveren. Landelijk door bijvoorbeeld subsidies of andere financiële instrumenten. Maar ook lokaal zullen we komende tijd na moeten denken welke rol nodig is om de energietransitie haalbaar en betaalbaar te maken.

Lambert den Dekker
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»