Visie sociaal domein 2024-2028

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Iedereen benodigde zorg en ondersteuning
Als PCW willen we dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Ouderen moeten in een schoon huis kunnen wonen.
We hebben moeite met voorwaarden van eerst vastlopen, niet het recht op zorg, te intensief enz.
Mensen die het nodig hebben, moet je helpen als gemeente. Als mensen aankloppen bij de gemeente, moet je samen met het informele netwerk kijken naar oplossingen en mogelijkheden. Heeft iemand lang hulp en ondersteuning nodig, dan krijgt hij deze voor lange tijd. Heeft hij of zij een intensieve vorm van hulp nodig, dan krijgt hij deze. Natuurlijk vindt er regelmatig evaluatie plaats, maar als het nodig is dan krijgt de inwoner deze hulp.
En als je mensen moet loslaten omdat ze het maar zelfstandig moeten doen, dan moet je ze daarin begeleiden het zelf te kunnen en loslaten als het echt kan.
Daarom dienen we samen met CDA, Wewa en PvdA/GL het amendement “Recht op zorg en ondersteuning” in, die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad.

Beschikkingen 5 jaar tenzij
Beschikkingen voor langere tijd afgeven geeft rust aan gezinnen en betrokkenen. En geeft minder stress en onderzekerheid en minder administratieve rompslomp voor gemeente, client en zorgverlener. Het is zwaar om iedere keer te vertellen wat je allemaal niet kunt en dat je chronische ziekte of lichamelijke of verstandelijke beperking niet overgaat.
Daarom dienden we samen met PvdA/GL en Wewa de motie “Beschikkingen 5 jaar tenzij “ in.
(Na de duiding van de wethouder Femke Vleij en een schorsing met overleg met andere indieners, hebben we de motie aangepast waarbij de intentie zelfde blijft, zie motie “Beschikkingen afgeven voor passende periode”, die unaniem is aangenomen.)


Onafhankelijk clientondersteuner beter bekend laten zijn!
Blz 14 van de bijlage laat zien dat meer dan de helft, 57% van de 181 respondenten wist niet dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijk professional/cliëntondersteuner. Als PCW vinden we het belangrijk dat dit meer bekendheid krijgt. En de inwoner er gebruik van maakt als hij of zij dit nodig vindt. Daarom dienen we samen met WeWa. CDA en PvdA/Gl de volgende motie in “Verbeteren communicatie cliëntondersteuning” in.
(Deze motie is unaniem aangenomen)

Participatie
Naast het formele advies van de PAR en de cliëntervaringsonderzoekem zijn er nu ook gesprekken geweest met inwoners over deze visie. Dat is zeer positief en we vinden het als PCW ook zeer goed dat de gesprekken met betrokken inwoners op sociaal domein jaarlijks zullen plaatsvinden.

Formele/informele zorg
Driehoek formele zorg/informele zorg/gemeente is ontzettend belangrijk. Samen sta je om een mens heen die kwetsbaar is. Hoe houden we als gemeente voldoende informele zorg? Belangrijk aandachtspunt voor toekomst. We kijken uit naar visie informele zorg die later dit jaar zal verschijnen.

Tot slot
Als PCW zijn we blij met de ingeslagen weg wat betreft de beheersing (van de kosten) van de jeugdzorg. We hebben alle vertrouwen in de wethouder.

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»