Voorrang op rotonde: auto of fiets?

Geschreven op: | Door: Kees de Jong

Als wethouder heb ik beheer openbare ruimte in de portefeuille en ook verkeer. Een vorige keer heb ik geschreven hoe lastig soms de afwegingen zijn rond groen en vooral rond bomen. Mocht u trouwens een mening hebben over dat soort zaken en keuzes, dan kunt u de komende weken reageren op het groenstructuurplan van de gemeente Waddinxveen. Dat concept-plan ligt ter inzage juist om reacties te ontvangen van onze inwoners.

Mag het bij bomen zo zijn dat er meerdere meningen zijn, bij verkeer zal dat niet minder zijn. En het is iedereen zijn goed recht een mening te hebben en die ook te uiten als dat zo uitkomt. De wijze waarop het gebeurt mag soms wel een tandje minder, maar laten we maar zeggen dat elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Om u een beeld te geven van dilemma’s die soms voorliggen, wil ik er een paar langslopen. Wie geven we voorrang op de rotondes: de auto of de fiets? Nu is het in Waddinxveen de auto. De richtlijn - geen wet dus - zegt dat het beter is de fiets voorrang te geven. Voor beiden worden redenen aangedragen. De fiets in de voorrang doen heeft als reden dat die dan sneller op bestemming is en dat bevordert fietsgebruik. Auto in de voorrang is veiliger omdat beiden voorzichtig zijn bij het tegelijk benaderen van de rotonde. Veelal krijgen fietsers nu al voorrang als ik de Waddinxveense praktijk zie. 
De richtlijn die recent opnieuw is uitgebracht, blijft aanbevelen om de fiets in de voorrang te doen. In onze buurgemeenten zijn de fietsen op diverse locaties ook in de voorrang. Gezamenlijke afstemming of we wel of niet de fiets in de voorrang doen is dus wat mij betreft heel wenselijk. Wat het dan nog even extra vervelend maakt naar mijn mening is dat de richtlijn zegt dat BUITEN de bebouwde kom de fiets weer niet in de voorrang is op de rotonde.

Voorlopig zal over de voorrang op de rotonde nog niet het laatste woord gezegd zijn en voorlopig blijven we in Waddinxveen dus de huidige situatie handhaven: fiets heeft geen voorrang op de rotonde, bestuurders van auto en fiets houden elkaar in de gaten en zorgen zo voor maximale veiligheid.

Kees de Jong
wethouder PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»