Voorstel uitbreiding maatschappelijke voorzieningen Park Triangel

Geschreven op: | Door: Bart Drost

De PCW heeft met veel belangstelling kennis genomen van het voorstel tot uitbreiding van de maatschappelijke voorzieningen in Park Triangel, met een nieuw schoolgebouw op de locatie van het oude ABS, aangevuld met mogelijkheden voor andere maatschappelijke voorzieningen zoals een huisarts en de bouw van sportzalen, kinderopvang en een buurtcentrum aan de Parklaan. De plannen zijn ambitieus en zullen bij uitvoering voorzien in een grote maatschappelijke behoefte. Op dit moment willen wij aandacht vragen voor een tweetal zaken: 
1. De duurzaamheid van het gebouw locatie Park Vredenburgh
2. De verkeersveiligheid rondom de locatie Park Vredenburgh

Duurzaamheid
Wat de PCW betreft- wordt het gebouw op de locatie Park Vredenburgh een schoolvoorbeeld van duurzaamheid. In het koersdocument duurzaamheid is aangegeven dat circulariteit en klimaatadaptatie onderdeel worden van gebiedsontwikkeling en van
maatschappelijk vastgoed. Voor 2025, dus de periode waarin de school gebouwd zal gaan worden, zijn concrete eisen hiervoor opgenomen. Deze eisen staan lopen vooruit op het bouwbesluit en staan los van het streven naar nul-op-de-meter. We gaan er dus vanuit dat in dit voorstel het koersdocument duurzaamheid als uitgangspunt geldt. Kan de wethouder dat bevestigen? 

Verkeersveiligheid
Dan nog even over de verkeersveiligheid. Zoals de locatie Park Vredenburgh er nu bij ligt, moet de drukke zuidelijke rondweg worden overgestoken om de locatie Park Vredenburgh. De gedachte dat dagelijkse honderden kinderen dit moeten doen, vindt de PCW niet prettig.
We zijn blij dat de wethouder heeft aangegeven deze zorg te delen en dat de verkeersveiligheid rondom deze locatie nauwkeurig zal worden onderzocht. In dit kader wijzen wij er op dat in het verkeerscirculatieplan hierover behartigenswaardige opmerkingen staan. Wij vertrouwen er op dat er een voorstel komt, dat de veiligheid van de kinderen goed waarborgt en zien met belangstelling de uitkomst van dit onderzoek tegemoet.

Ook voor de uitvoering van dit mooie, ambitieuze plan, wensen wij de wethouder en alle betrokkenen veel succes toe!

Bart Drost
raadslid PCW

De wethouder bevestigde dat het koersdocument duurzaamheid als uitgangspunt geldt voor het voorstel.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»