Woonwagenbewoners

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Op 10 januari 2019 heeft de kantonrechter beslist dat de vijf woonwagenbewoners aan de Meteorenweg hun woonwagens niet hoeven te verlaten. Na dit rechterlijk besluit, heeft het CDA vragen gesteld over het vervolg. Het college antwoordde dat mogelijke scenario's uitgewerkt worden, waarover de raad nader geïnformeerd zou worden. Daarna werd het stil rondom dit onderwerp.

In week 35 stond in een krantenartikel in het AD dat de woonwagenbewoners nog steeds in het ongewisse zijn!

Onderstaande vragen heb ik 18 september jl. tijdens de besluitvormende raad gesteld:

  • Om hoeveel standplaatsen voor woonwagenbewoners Meteorenweg gaat het nu?
  • Wat  zijn de uitgedachte scenario’s?
  • Welk scenario gaat u wanneer met de woonwagenbewoners bespreken?
  • Wanneer weten de woonwagenbewoners waar zij aan toe zijn?

Wethouder Ten Zijthoff heeft het volgende geantwoord:

Formeel is er met 2 woonwagenbewoners een overeenkomst. Bij 1 huurder is een toercaravan bijgeplaatst, dit wordt gedoogd.

Er zal eerst bestuurlijk overleg plaats vinden, waarna de woonwagenbewoners op de hoogte gebracht worden van het uitgedachte scenario. De verwachting is dat dit voor het einde van het jaar plaats zal vinden. De hoop is dat het laatste bestuurlijk overleg 9 oktober zal zijn.

Wordt vervolgd.

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»