Vraag uit vragenhalfuur 10/11

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

De PCW volgt de ontwikkelingen rondom de warmte-infrastructuur in Zuid-Holland nauwlettend. Met de infrastructuur wordt restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Den Haag en andere plekken in Zuid-Holland gebracht. Mogelijk komt er ook een aftakking in de buurt van Rijswijk waardoor restwarmte naar de glastuinbouw in het Oostland gebracht kan worden. De glastuinbouw in Waddinxveen maakt daar onderdeel van uit. 

De ontwikkeling van een dergelijke infrastructuur is complex maar voor het verduurzamen van de glastuinbouw belangrijk. Vandaar dat de PCW de ontwikkelingen volgt. Afgelopen tijd waren er diverse berichtgevingen over de ontwikkelingen. In de gemeenteraadsvergadering van woensdag 10 november hebben we de wethouder gevraagd wat deze berichtgeving betekent voor Waddinxveen. Onderaan het bericht kunt u de vraag lezen. Wethouder Leferink heeft in haar antwoord aangegeven dat met name het besluit van Gasunie positief is en dat het faillissement van Warmtebedrijf Rotterdam geen negatieve gevolgen heeft voor de mogelijke warmtelevering aan Waddinxveen. Hoewel er nog best veel vragen en onzekerheden zijn, hopen we dat de ontwikkelingen doorgaan en ook daadwerkelijk leiden tot verduurzaming van de Waddinxveense glastuinbouw.

De vraag:

We hebben laatst een besluit genomen over de garantstelling voor een aansluiting (zogenaamde t-stuk) op de warmte-infrastructuur in Zuid-Holland tbv de glastuinbouw Oostland. Laatste tijd zijn verschillende berichten verschenen met betrekking tot deze infrastructuur.
Warmtebedrijf Rotterdam koerst af op een faillissement nu de gemeente Rotterdam er geen geld meer in wil stoppen. De aftakking naar LeIden is daarmee onzeker geworden. Dit was begin oktober in het nieuws.
In een artikel in het Financieel Dagblad van 25 oktober las ik dat aansluiting van Den Haag op de infrastructuur gevoelig ligt in de politiek.
Ondanks dit alles heeft Gasunie deze week een investeringsbesluit genomen over de aanleg van de warmteleiding vanuit de haven van Rotterdam naar Den Haag. Ondanks dit belangrijke besluit zijn er nog best veel onzekerheden dus. Onzekerheden leiden vaak tot prijsverhoging. Onze vraag is: wat betekenen deze berichten voor de aansluiting van de glastuinbouw in Waddinxveen?


Lambert den Dekker
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»