Vragen nieuwbouw Esdoorlaan / Vragen over zwerfafval

Geschreven op:

Gisteren tijdens commissie vergadering zijn de volgende twee onderwerpen aangekaart.
 
Voor plan rondom Esdoornlaan / Rank:
Daar worden door een vastgoed ondernemer 62 woningen gerealiseerd.
In de ingediende zienswijzes van verschillende bewoners is terecht gewezen op de verkeersafwikkeling vanaf Ieplaan naar de Esdoornlaan.
Als PCW hebben we dan ook gevraagd Hoe het verkeerscirculatieplan eruit gaat zien op dit punt en wanneer we deze gaan behandelen in de raad. Waarin zichtbaar is hoe we omgaan met de verkeerstoename rondom de realisatie van deze 62 woningen en de daarmee gepaard gaande verkeersdrukte, aangezien dit gebouwd gaat worden naast een wijkontsluitingsweg, wat onderdeel is van de ringstructuur van Noord naar Zuid.
Als antwoord hebben we meegekregen dat het verkeerscirculatieplan dit jaar besproken zal worden.
 
Afvalstoffenverordening:
Als antwoord hebben op de door de PCW gestelde vragen over de Afvalstoffenverordening kregen we als antwoord “Zwerfafval wordt niet geregeld in de milieuwet”.
Terwijl we het in artikel 15 hebben over zwerfafval in de openbare ruimte?
In artikel 16 hebben we het over zwerfafval rondom inrichtingen?
 
Het doel van de verordening lees artikel 2: De toepassing van deze verordening is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig beheer van afvalstoffen. Als we het over bescherming milieu hebben, dan doelen we toch ook op het verminderen van zwerfafval en doelmatig beheer afvalstoffen, dan hebben we het toch ook over zwerfafval? Als we alleen al kijk naar het jaar 2022 en hoe vaak dit onderwerp de revue is gepasseerd.
 • Over zwerfafval bomenwijk (ongedierte) kijk ook rondom de Plusmarkt en Aldi in Wijk Zuid.
 • 09-06-2022 Zwerfafval Gouweplein
 • 14-07-2022 PMD-container oude dreef
 • 10-02-2022 zwerfaval rondom scholen opruimen (werkbezoek)
 • 14-04-2022 campagne gedragsbeïnvloeding
 • In het coalitieakkoord Groeien aan de Gouwe staat "Zwerfafval hoort in de buitenruimte niet thuis" punt.
 • In de programma begroting 11-05-2022 "We willen het zwerfafval in de openbare ruimte verminderen". 
Als we zwerfafval willen verminderen en dit met elkaar zo belangrijk vinden, moeten we de verordening op dit punt niet wat stelliger verwoorden en of uitbreiden of op een andere manier onder de aandacht brengen?
Als antwoord hebben we gekregen dat er op het ogenblik een, onderzoek loopt op het afvalproblematiek en dat we middels een memo worden geïnformeerd en later dit jaar behandeld zal worden in de raad. Er wordt dus specifiek beleid gemaakt op het afvalproblematiek binnen Waddinxveen.
 
 
Hans van Mourik
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

 • Hart voor wonen.
 • Hart voor de ander
 • Hart voor duurzaamheid
 • Hart voor groen
 • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»