Vragen over herinrichting koningin Wilhelminaplein

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Geacht college,

 

KW-Plein

Op 6 Oktober 2021 hebben we in de commissie Ruimte en Infra gesproken over de memo van het college voor de herinrichting van het Koningin Wilhelminaplein. Belangrijk item in de bespreking was de keuze voor een Verkeersregelinstallatie (VRI) i.p.v. een rotonde zonder hierbij de ondernemers en bewoners te betrekken bij deze keuze. Wethouder Schippers heeft aangegeven tijdens de commissievergadering dat het genomen besluit de start betekent van het participatietraject over de herinrichtingsplannen. 

 

Bijna een jaar na dato is er (nog) niet gesproken met bewoners en ondernemers terwijl de schetsen een impact laten zien voor bewoners en ondernemers aan het KW Plein. Deze ondernemers en bewoners willen graag om de tafel met het college en betrokken ambtenaren om hun ideeën vooraf mee te geven in de planvorming. Te denken valt aan parkeren van fietsen en auto’s, bevoorraden van de winkels, inbraakpreventie, mogelijkheden voor elektrisch laden van auto’s en zo zijn er nog veel onderwerpen die voorafgaand aan verdere planvorming kunnen worden gedeeld.

 

De PCW heeft daarover de volgende vragen:

  1. In welke vorm en op welk moment worden de ondernemers en inwoners betrokken bij het project en is er ruimte voor inbreng van ondernemers en inwoners voor de definitieve planvorming?
  2. Tijdens de behandeling in de commissie op 6 Oktober 2021 werd aangegeven dat de huidige VRI op was en volgend jaar (2022) echt vervangen moest worden. Wat is de planning wat betreft uitvoering?
  3. Op welke manier worden ondernemers betrokken bij afsluiting van wegen en bereikbaarheid van de winkels?
  4. Op welke manier wordt de te verwachte verkeerstoename door woningbouw aan de Noordkade meegenomen bij de planvorming van de herinrichting van het KW Plein?
Namens de PCW-fractie

 

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»