Vragen over opknappen Beethovenlaan

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Geacht college,

Beethovenlaan opknappen
Op de website van de gemeente kunnen we lezen over de opknapwerkzaamheden aan de Beethovenlaan. Deze werkzaamheden hebben een grote impact op de verkeersafwikkeling binnen Waddinxveen en heeft een doorlooptijd van ruim 3 maanden.

De PCW heeft daarover de volgende vragen:
1. De PCW vindt het belangrijk dat bij opknapwerkzaamheden toekomstige ontwikkelingen zoveel mogelijk worden meegenomen. We begrepen dat de aanpak van de Beethovenlaan een project is wat geen relatie heeft met het komende verkeerscirculatieplan in Waddinxveen.

a. Welke (grotere) infrastructurele projecten in Waddinxveen staan er nog meer in de planning voor het komende jaar?

2. In Q2 hopen we als gemeenteraad het verkeerscirculatieplan voor Waddinxveen te bespreken waarin een integrale visie wordt verwerkt van de verkeersbewegingen binnen onze gemeente. De kans bestaat dat er door dit verkeerscirculatieplan andere/nieuwe inzichten zijn over de uitvoering van de geplande infrastructurele projecten.

a. Hoe voorkomt het college desinvesteringen in deze geplande infrastructurele projecten?

3. Welke verkeerscijfers zijn er verwerkt in de projectuitwerking van de Beethovenlaan?

a. Zijn de toenemende verkeersbewegingen door de ontwikkeling aan de Noordkade verwerkt in de projectuitwerking (transitie van bedrijvigheid naar woon/werken)? Met andere woorden: kan de nieuwe Beethovenlaan deze extra verkeersbewegingen aan?
b. Zijn de verkeerscijfers van de situatie na de aanleg van de Bentwoudlaan en de Verlengde Bentwoudlaan verwerkt in de planuitwerking en zo ja, van welke datum dateren deze verkeerscijfers?

4. De aanleg van de Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan staat gepland voor 2025. In het geval dat deze gereed zouden zijn vóór de aanpak van de Beethovenlaan zou er minder overlast van sluipverkeer zijn en is er tegelijkertijd de mogelijkheid voor vrachtverkeer om vanuit Waddinxveen Boskoop te bereiken.

a. Heeft het college overwogen om het opknappen van de Beethovenlaan uit te stellen tot het moment van de Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan?
b. Wat is de reden waarom daar wel/niet voor gekozen is?

Namens de PCW-fractie

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»