Wachten op beslissing op aanvraag WMO en jeugdhulp duurt lang

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol - den Ouden

In de besluitvormende raadsvergadering van 6 juli 2022 hebben we de volgende vragen gesteld in het vragenhalfuur voor raadsleden:

 

Als PCW vinden we het belangrijk dat iedereen van jong tot oud de hulp en ondersteuning krijgt die nodig is. Van verschillende kanten kregen we de laatste week signalen dat het lang wachten is op een reactie van de gemeente op aanvragen WMO en jeugdhulp. Je zal maar in de situatie zitten dat je echt hulp nodig hebt en maar wacht op antwoord van de gemeente. 

 

Als PCW hebben we daarom de volgende vragen aan het college:

1. Kunt u aangeven hoe op dit moment de situatie is wat betreft de hoeveelheid aanvragen jeugdhulp en WMO?

2. Lukt het de gemeente binnen de afgesproken termijn te beslissen?

3. Wanneer wordt er gecommuniceerd met de hulpvrager?

 

Wethouder Vleij gaf de volgende antwoorden:

Op dit moment zijn er bij de jeugdhulp geen bijzonderheden wat betreft hoeveelheid aanvragen. 

Bij WMO is er op dit moment wel sprake van een aantal zieke medewerkers, waardoor helaas de zaken oplopen tot op dit moment in totaal 60 zaken. Afgesproken is dat er binnen uiterlijk 8 weken een reactie komt op de hulpvraag bij de WMO. Dit is nu opgelopen tot 8 tot 10 weken. En er zijn 10 zaken die al langer liggen.

De wethouder geeft aan dat er op korte termijn 2 nieuwe medewerkers zullen worden aangenomen om te gaan werken aan het verkorten van de reactietermijn. Ook is er aandacht voor het gaan vervangen van de zieke medewerkers.

De communicatie richting hulpvrager start bij het contact met WadWijzer. En de gemeente probeert zo snel mogelijk een reactie te geven aan de hulpvrager. 

 

Als PCW vinden we het erg belangrijk dat er sprake is van een goede communicatie met de hulpvrager en een oproep gedaan om goed contact te onderhouden met de hulpvrager.

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW 

 

Bekijk de bijdrage van Sylvia in onderstaande video:

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»