Waddinxveen 2030

Geschreven op: | Door: Erik Segers

De toekomstvisie 2030 heeft wat de PCW betreft een mooie ondertitel: ‘kompas voor de toekomst’. Een kompas geeft richting maar is geen routekaart. Een kompas geeft je houvast als je de weg zoekt, maar dwingt je niet. En dat is ook direct het antwoord op de vraag waarom dit plan goed is voor Waddinxveen. In Waddinxveen hebben we veel plannen en visies op verschillende beleidsterreinen. Ik noem maar als voorbeelden: structuurvisie 2030, Integraal Huisvestingsplan Scholen, sportbeleid, duurzaamheidsvisie, etc. Maar er ontbrak een samenhangend idee over waar we als Waddinxveen nu eigenlijk naar toe willen. En het bepalen van die richting is natuurlijk niet iets dat je in de ivoren toren van het gemeentehuis kunt bepalen voor onze inwoners. Want onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen ergens heen. Die hebben ideeën, ambities, plannen, verwachtingen over hun leefomgeving, groeien op, worden ouder settelen zich en gaan weer verder als ze het elders beter denken te hebben. En voor die mensen zijn wij besteld om het openbaar bestuur vorm te geven.

Daarom waardeert de PCW de gekozen aanpak van het College door juist die groepen voorop te stellen in het proces om te komen tot deze toekomstvisie. Hoewel ik denk dat uiteindelijk de kracht en inbreng van de gemeentelijke organisatie en het college om tot dit resultaat te komen ook niet ondergewaardeerd moet worden.

De PCW herkent zich in de pijlers die het fundament vormen van Waddinxveen en de ambities die daaruit voort vloeien. Wij onderschrijven daarom deze toekomstvisie als basis voor verdere uitwerking van beleid.

Wij zijn ook zeer benieuwd naar de evaluatie en vooral naar de leerpunten voor de organisatie als men vaker deze uitgebreide vormen van participatie wil vormgeven. Het college geeft aan dat het nodig is, om de visie levend te houden, dat er een jaarlijkse Dag van de Toekomst moet worden georganiseerd. Wij zijn het eens dat de visie actief gebruikt moet worden als een echt kompas bij het ontwikkelen van nieuwe plannen en het mogelijk maken van de ambities van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. En een goed kompas loopt bij actief gebruik af en toe een moddervlek of een kras op. Dat is de charme van een veelvuldig gebruikt kompas. Juist door het gebruik blijft ze levend. Maar een goed kompas hoeft niet ieder jaar te worden bijgesteld zoals de kaartenmap in je autonavigatie. Wij zouden daarom aan het college willen vragen, voordat ze feitelijk tot die jaarlijkse Dag van de Toekomst over gaat, eventueel gelijk met de evaluatie, meer specifiek toe te lichten wat ze wil bereiken met deze Dag van de Toekomst en hoe zich dit verhoudt met allerlei andere jaarlijks terugkerende thema-dagen (dag vd democractie, dag van de duurzaamheid, etc.) .

In de opiniërende raad hebben we gesproken over het brede gevoelen van de raad dat de inbreng van de samenleving niet mag worden vergeten. Daarom is gesproken over andere woorden als feitelijk vaststellen. Hoewel wij sympathiek kijken naar de waardering die hieruit blijkt voor de inbreng vanuit de samenleving, hecht de PCW wel aan helderheid in de besluitvorming. Daarom steunen wij het college in haar lijn dat vaststelling van de visie door de raad wenselijk is. Om echter wel uitdrukking te geven aan deze gevoelens dienen wij hierbij (als alternatief voor het amendement van de VVD) de volgende motie in, waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het College:

> De Toekomstvisie nadrukkelijk te zien als richtinggevend kompas welke met en door de samenleving is opgesteld
> In gevallen dat bij toekomstige beleidsuitwerking afwijkingen van toekomstvisie wenselijk worden geacht, hierbij nadrukkelijk de samenleving te consulteren.

 


Erik Segers
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»