Waddinxveense fracties brengen zorgen over financiering jeugdzorg onder de aandacht van Tweede Kamer(fracties)

Geschreven op:

Voor de gemeente Waddinxveen zijn in juni 2015 de inkomsten vanuit het rijk op het sociaal domein redelijk duidelijk geworden (objectieve verdeelmodel). Op basis van de beschikbare ramingen zal dit verdeelmodel leiden tot een tekort voor Waddinxveen tussen de € 1,5 en de € 3 miljoen. Deze gevolgen zijn niet alleen voor Waddinxveen, maar voor nagenoeg alle andere gemeenten in het Groene Hart en een aantal gemeenten in Nederland, verontrustend. Er is geen of nog onvoldoende zicht op de uitgavenkant qua aantallen en financiële omvang. Gezien die onduidelijkheid rondom de uitgaven in met name het onderdeel jeugd vindt, in navolg van het college, de gemeenteraad het op dit moment niet verantwoord om over te gaan tot een zeer ingrijpend pakket van ombuigingen of zelfs keiharde bezuinigingen tot een bedrag van € 2,5 miljoen.

De zorgen over de financiële effecten van het objectieve verdeelmodel en de zorgen over een verantwoorde Jeugdzorg zijn zo groot, dat de raad het initiatief heeft genomen, deze zorgelijke ontwikkeling onder de aandacht te brengen van onder andere de Tweede Kamer. Een op initiatief van de PCW ingediende motie is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 juli 2015 een raadsbreed gesteunde motie, die u hierbij aantreft (brief en motie).

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»