Waddinxveense fracties brengen zorgen over financiering jeugdzorg onder de aandacht van Tweede Kamer(fracties)

Geschreven op:

Voor de gemeente Waddinxveen zijn in juni 2015 de inkomsten vanuit het rijk op het sociaal domein redelijk duidelijk geworden (objectieve verdeelmodel). Op basis van de beschikbare ramingen zal dit verdeelmodel leiden tot een tekort voor Waddinxveen tussen de € 1,5 en de € 3 miljoen. Deze gevolgen zijn niet alleen voor Waddinxveen, maar voor nagenoeg alle andere gemeenten in het Groene Hart en een aantal gemeenten in Nederland, verontrustend. Er is geen of nog onvoldoende zicht op de uitgavenkant qua aantallen en financiële omvang. Gezien die onduidelijkheid rondom de uitgaven in met name het onderdeel jeugd vindt, in navolg van het college, de gemeenteraad het op dit moment niet verantwoord om over te gaan tot een zeer ingrijpend pakket van ombuigingen of zelfs keiharde bezuinigingen tot een bedrag van € 2,5 miljoen.

De zorgen over de financiële effecten van het objectieve verdeelmodel en de zorgen over een verantwoorde Jeugdzorg zijn zo groot, dat de raad het initiatief heeft genomen, deze zorgelijke ontwikkeling onder de aandacht te brengen van onder andere de Tweede Kamer. Een op initiatief van de PCW ingediende motie is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 juli 2015 een raadsbreed gesteunde motie, die u hierbij aantreft (brief en motie).

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»