Waterstof groeit niet aan plantjes...

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

De VVD heeft samen met de andere partijen een motie ingediend om onderzoek te doen naar toepassing van waterstof als alternatief voor de huidige aardgasgestookte verwarming van onze woningen. De PCW stemde als enige partij tegen dit onderzoek. Dat vraagt natuurlijk om een toelichting…

Samenvatting van ons standpunt

Waterstof gaat op termijn zeer waarschijnlijk een rol spelen in de energietransitie. Zeker op landelijke schaal. Het Klimaatakkoord is hier duidelijk in. Om als Waddinxveen echter op dit moment onderzoek te doen naar de toepassing van waterstof voor het verwarmen van onze woningen is wat ons betreft voorbarig en niet aan de orde. Dus moeten we hier geen geld in steken…

Voorbarig – eerst de Transitievisie Warmte afwachten
De gemeente moet in 2020 en 2021 een visie ontwikkelen met betrekking tot het aardgasvrij maken
van de gemeente. Dit is één van de afspraken in het kader van het nationale Klimaatakkoord. In de
zogenaamde Transitievisie Warmte moet de gemeente in kaart brengen wat de mogelijke
alternatieven voor aardgas zijn voor de verwarming in de Waddinxveense wijken. Waterstof zou op
termijn één van de mogelijke alternatieven zijn. Om daar nu al een voorschot op te nemen terwijl we
nog geen zicht hebben op het bredere pallet aan mogelijkheden, is wat ons betreft voorbarig. Daar
moeten we ons geld nu niet aan uitgeven.

Voorbarig – waterstof is een op lange termijn een mogelijke oplossing
In het nationale Klimaatakkoord wordt ook gesproken over waterstof. Daarbij wordt aangegeven dat
dit pas na 2030 een mogelijke oplossing wordt in de energietransitie. Om dan als Waddinxveen nu al
een onderzoek naar te doen, is wat de PCW betreft voorbarig.

Voorbarig – er wordt op nationaal niveau onderzoek gedaan
Zoals gezegd wordt er in het Klimaatakkoord gesproken over waterstof. Op landelijk niveau wordt
onderzoek gedaan. Ook zijn er pilots waarbij experimenten plaatsvinden met betrekking tot
waterstof. De PCW is van mening dat we eerst de landelijke onderzoeken en resultaten uit pilots af
moeten wachten. Om nu als Waddinxveen vooruitlopend op deze landelijke onderzoeken en pilots
ons eigen onderzoek te doen, is wat de PCW betreft niet nodig en niet wenselijk. We kunnen ons
geld dan beter aan andere zaken uitgeven.

Waterstof groeit niet aan plantjes…
Duurzame waterstof wordt gemaakt met behulp van elektriciteit uit zon en wind. Als we al de
woningen in Waddinxveen willen gaan verwarmen met waterstof dan zijn er in totaal 30 extra
windmolens nodig (van 3 MW) om de benodigde waterstof te produceren. Omdat we voor ons
‘gewone’ elektriciteitsgebruik er al zoveel nodig hebben, is er simpelweg te weinig ruimte om deze
extra molens te plaatsen. De vraag is dus of waterstof voor ruimteverwarming wel de meest
efficiënte oplossing is.

Waterstof kan je beter inzetten voor industrie
In het Klimaatakkoord wordt beschreven dat waterstof het beste ingezet kan worden voor het
verduurzamen van de industrie. En eventueel ook voor mobiliteit. En dus niet primair voor het
verwarmen van woningen. Daar zijn namelijk andere alternatieven voor beschikbaar (zoals
warmtepompen).

Lambert den Dekker
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»