Welstandsnota; Of staat u de kleur niet aan?

Geschreven op:

Wellicht een kleine toelichting. Wanneer een burger of ondernemer een gebouw of bouwwerk wil laten bouwen dan is doorgaans een omgevingsvergunning (voorheen een bouwvergunning) nodig is. Voordat een vergunning kan worden verleend moet een bouwplan eerst voldoen aan het bestemmingsplan, welstandsvoorschriften en allerlei technische eisen. De welstandsvoorschriften hebben veelal betrekking op materiaalkeuzes, vormen en kleuren. Deze voorschriften werden veelal als onnodig belemmerend ervaren. Om een voorbeeld te noemen: bedrijven op Coenecoop mogen, als ze een hekwerk willen plaatsen, kiezen uit twee soorten grijs.... Dat was voor ons als PCW-fractie al in de collegeperiode 2006-2010 te vragen om een evaluatie van het welstandsbeleid.

Deze evaluatie heeft plaatsgevonden en er ligt nu een nieuwe beleidsnota ter inzage. Ten opzichte van de huidige welstandsnota zijn er heel veel voorschriften  geschrapt. Niet alleen de omvang van het beleid is minder omvangrijk, namelijk 23 pagina's in plaats van 148, maar ook het aantal voorschriften voor bijvoorbeeld een dakkapel of eenvoudige uitbouw is sterk teruggebracht. Alleen enkele 'kernwaarden' om uitwassen te voorkomen zijn in stand gebleven.

Als PCW wachten we uiteraard eerst het definitieve raadsvoorstel af. Zelf ben ik al wel van mening dat het voorlopige voorstel tenminste voor een groot deel tegemoet komt aan onze eerdere oproepen tot evaluatie en versoepeling. Voor specifieke gebiedsdelen, denk aan historische linten, monumenten, het centrum en ontwikkelingsgebieden gelden wel 'strengere' eisen. Daardoor worden deze gebieden of historische linten, met soms ook cultuur-historische bebouwing, toch beschermd.

Wat vindt u van deze verruiming? Laat uw mening aan ons horen!

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»