Werkbezoek Care for family

Geschreven op: | Door: Bert Waterman

De PCW fractie heeft op 22 november een bezoek gebracht aan Care for Family, de stichting in Waddinxveen die praktische hulp biedt in de vorm van voedsel en kleding aan (kansarme) gezinnen en personen die om wat voor reden dan ook in de (financiële) problemen zijn geraakt. We waren benieuwd hoe in deze tijd van crises Care for Family hieraan invulling geeft. We werden hartelijk verwelkomd door Suzanne Hetyey, de voorzitter van het bestuur. Zij gaf ons een rondleiding door het gebouw en ook een inkijk in het reilen en zeilen van de stichting.

De laatste maanden doen steeds meer mensen een beroep op de voedselbank. De energiecrisis is daar vooral debet aan. Werden rond de zomer ca 120 tassen opgehaald, nu stonden er in de ruimte 170 tassen klaar. Gelukkig zijn er voldoende middelen door giften van particulieren en bedrijven en ook door de voedselinzameling door kerken om elke 2 weken de tassen weer te vullen. Het viel ons op dat de bereidheid om te geven onverminderd groot is waardoor Care for family al bijna 20 jaar hulp kan bieden. En dat door vrijwilligers zo merkten we, die met veel betrokkenheid zich inzetten voor de medemens.

Als PCW vinden we het belangrijk dat door de inzet van Care for Family, met een hart voor de ander, een kwetsbare groep mensen in onze Waddinxveense samenleving wordt ondersteund in de eerste levensbehoeften, zeker ook in deze tijd!


Bert Waterman
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»