'Werkdruk van de raadsleden', een beschouwing van de nestor

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

Vorig jaar verlieten twee raadsleden de raad van Waddinxveen omdat het raadslidmaatschap niet langer te combineren was met hun werk. In beide gevallen ging het ook nog om fractievoorzitters. Ook elders in het land staan raadsleden hun zetel om die reden af. Dat is jammer en moest niet nodig zijn. De samenleving is gebaat bij raadsleden uit alle lagen van de bevolking, Een raad met alleen niet-werkenden is geen goede afspiegeling.

De raad in Waddinxveen en elders, bestaat uit grote en kleine fracties. Het is logisch dat grote fracties de taken meer kunnen verdelen dan kleine. Naast de raadsvergaderingen zijn er allerlei andere uitnodigingen voor raadsleden. Als ze willen kunnen ze iedere avond weg. De vraag is of je als raadslid op iedere uitnodiging in moet gaan. Ze moeten prioriteiten stellen. Raadsvergaderingen zijn prioriteit nummer één.
Want naast “raadslid” zijn deze volksvertegenwoordigers ook nog echtgenoot, echtgenote, partner, vader, moeder. Ook daar liggen verplichtingen en verantwoordelijkheden. Schade in een relatie is gemakkelijker aangericht dan hersteld. Een partner en een kind hebben ook recht op aandacht, een arm om hun schouder en een luisterend oor. De kiezer zal er begrip voor moeten opbrengen dat een gekozen raadslid, naast zijn werk, niet altijd overal aanwezig kan zijn. Zelf zeg ik tegen mijn fractiegenoten met een jong gezin: “beperk je tot gemiddeld twee avonden per week”. Ook fractievergaderingen probeer ik tijdig te beëindigen zodat er nog tijd is om thuis iets te drinken met de echtgenote/echtgenoot.

Raadsleden moeten zich niet door het raadswerk laten beheersen. Ze kunnen zelf ook sturen:

  • Beperk je tot hoofdlijnen en kaders. Zoek alleen de details op als dat zinvol is.
  • Val niet in herhaling; wees kort en bondig.
  • Steek geen energie in dingen die niet haalbaar of realistisch zijn.
  • Kies per periode onderwerpen uit, waarop je resultaten wilt behalen.
  • Ruil een avond op de vergaderstoel eens om voor contact met de inwoners. Niet altijd én én, maar ook wel eens of-óf.

Het vertrek van raadsleden voorkom je niet met een hogere financiële vergoeding. Wel met selectief omgaan met tijd en raadsagenda’s. Een raadslid heeft zijn agenda voor een groot deel zelf in de hand.
Besturen, die raadsleden werven moeten duidelijk zijn over het tijdsbeslag van het raadswerk, maar ook helder zijn naar de kiezer, dat een raadslid meer is dan een gekozen volksvertegenwoordiger. Hij is ook man, vrouw, partner, vader, moeder.

Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW en nestor van de gemeenteraad in Waddinxveen

Dit artikel is eerder verschenen op www.dewaddinxvener.nl 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»