Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Geschreven op: | Door: Bert Waterman

Tijdens de raadsvergadering van 21 september heeft de PCW fractie niet ingestemd met de motie van de VVD die gericht was om de toegestane overschrijding van de geluidsnormen zowel qua volume als qua tijdstippen van incidentele festiviteiten te verruimen.

In de motie waren concrete eindtijden genoemd als optie zoals 24.00 uur (collegevoorstel 23.00 uur) en voor de vrijdag en zaterdag 1.30 uur (collegevoorstel 24.00 uur) Daarnaast verruiming van het aantal decibels, gemeten op de naburige gevels, van 60 naar 80.
Wij kunnen ons goed vinden in de begrenzing die in het collegevoorstel is aangegeven aan de toegestane overschrijding. In de huidige verordening is qua tijd geen begrenzing opgenomen. Het advies van de Veiligheidsregio was om deze wel op te nemen. Ook naburige gemeenten hebben hiervoor grenzen opgenomen.

De PCW heeft geen behoefte aan verruiming. In de raad hebben we de volgende argumenten aangevoerd:
- Het gaat om de balans van de vrijheid van de een en de beleving van de ander. Deze is in het college voorstel goed aangegeven zeker als het gaat om de zaterdag- en zondagnacht.
- Waddinxveen heeft een dichtbevolkte kern, er komen nu al regelmatig klachten over het geluid vernamen we van in de commissie.
- In de motie wordt de indruk gewekt dat in Waddinxveen strengere normen zouden gelden dan de buurgemeenten. Dat is niet de werkelijkheid. Bijvoorbeeld: Zuidplas en Alphen aan den Rijn kennen eenzelfde begrenzing qua tijd dan het college voorstelt en een beperkter aantal toegestane afwijkingen voor buiten.

We hebben aangegeven dat als de motie wordt aangenomen we er van uit gaan dat het college met een gebalanceerde uitwerking komt tussen ruimte voor festiviteiten en voorkomen van geluidsoverlast op de late avond.
De motie is aangenomen met de steun van de overige fracties. Dit betekent dat het college met een nieuw, ruimer, voorstel moet komen. De verwachting is dat dit onderwerp in de raad van december opnieuw aan de orde komt.

Bert Waterman
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»