Wijziging verordening sociaal domein: Leerlingenvervoer

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Voor ons ligt een wijzigingsvoorstel verordening sociaal domein dat voor een groot deel gaat over het leerlingenvervoer. Dit gaat over de ongeveer 200 kinderen uit Waddinxveen die niet in Waddinxveen zelf naar school gaan, maar zitten op speciaal basis onderwijs of speciaal onderwijs of bijzonder onderwijs.

Het vervoeren van de kinderen van huis naar school en andersom dient veilig te gebeuren. Sommige kinderen kunnen zelf op de fiets of met het openbaar vervoer naar school gaan en dat is super voor hun zelfstandigheid. De gemeente Waddinxveen regelt hiervoor ondersteuning door het aanschaffen van de gewone of zelfs elektrische fiets of het wegwijs maken in het OV met hulp van MEE en het financieel mogelijk maken van de ritten.

Als kinderen niet zelfstandig naar school kunnen vanwege beperkingen, is het een goede oplossing als ouders/verzorgers zelf hun kind halen en brengen. Hiervoor krijgen de ouders een kilometervergoeding van de gemeente. Dit kan een vergoeding zijn voor een enkele reis als de ouder doorrijdt naar werk bijvoorbeeld of een retour zijn als ouder terug gaat naar huis. De consulenten van de gemeente zullen deze persoonlijke situatie altijd bespreken met de ouder om zo tot een eerlijke km vergoeding te komen gaf de wethouder aan vorige week en dat is een hele goede ontwikkeling.

De kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen en niet kunnen worden gebracht door een ouder, kunnen gebruik maken van het taxi vervoer. In de taxi dient een veilig klimaat te zijn voor alle inzittenden. Het is belangrijk dat de gemeente een aanvraag door een professional van speciaal onderwijs serieus neemt en de voorwaarden voor veilig vervoer overneemt zoals een solorit. Als PCW verwachten we dat de taxi chauffeur zelf ook zorg draagt voor een zo veilig mogelijk klimaat in de taxi. En nooit kinderen uit een taxi zet gedurende de rit. In een technische vraag hebben we gevraagd om het verslag wangedrag van de vervoerder. Dit zouden we voor deze vergadering ontvangen. Helaas heeft dit vertraging opgelopen. Kunnen we dit verslag in de weekmap van de komende weken verwachten wethouder? (De wethouder gaf aan dat we met de jaarstukken het verslag kunnen betrekken.)

De consulenten hebben het deze weken erg druk met het communiceren richting ouders over hun aanvraag voorziening leerlingenvervoer. Net als ieder jaar zullen deze ouders nog voor de zomervakantie bericht ontvangen en dat zorgt voor welverdiende rust in deze kwetsbare gezinnen dat het vervoer weer is geregeld!

In de commissievergadering van vorige week heeft de wethouder aangegeven dat er komend schooljaar voor de ouders en kinderen weinig zal veranderen aan het leerlingenvervoer. Ouders ontvangen een extra financiële prikkel om zelf hun kind te vervoeren en de fietsvergoeding is verhoogd. Concrete grote veranderingen worden eerst zorgvuldig met ouders en betrokkenen besproken. Kan de wethouder dit toezeggen? (De wethouder, Femke Vleij, kan hier geen officiële toezegging voor geven mede gezien het feit dat het gaat om privé zaken. En we gaan het gewoon doen aldus de wethouder.)

Sociale activering

De gemeente kan een inwoner die weinig kans heeft op werk verwijzen naar zinvolle activiteiten die de inwoner dichterbij betaald werk brengen.
We hebben het amendement van PvdA/GL mede ondertekend, omdat we het belangrijk vinden dat gemeente samen optrekt met de inwoners. Dat betekent als gelijkwaardige gesprekspartners kijken naar de capaciteiten en mogelijkheden voor de inwoner en samen bepalen wat goed is en niet eenzijdig.

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»