Woningbehoeften opnemen in het Dashboard Wonen Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

Er is een enorme wooncrisis, de woningen zijn niet aan te slepen. Ook in Waddinxveen niet. Veel starters, jongeren en ouderen en mensen met weinig geld kunnen nauwelijks een woning vinden. De PCW wil voor iedere bewoner een passende woning!

Rapport Groene Hart Rekenkamer
Een goed moment voor het verschijnen van het rapport van de Groene Hart rekenkamer over wonen! Een heel goed en informatief rapport. Hier zijn we als PCW erg blij mee. Waddinxveen krijgt in het rapport veel waardering en doet het helemaal niet verkeerd, maar een fors aantal zaken kan nog beter en zijn door de rekenkamer verwoord in zeven aanbevelingen.  Vanwege de urgentie is het mooi dat het college binnen afzienbare tijd een goed onderbouwde reactie zal geven op deze zeven aanbevelingen.

Dashboard Wonen
In het rapport wordt ook op een positieve wijze verwezen naar het bestaande dashboard Wonen van Waddinxveen. Er wordt in het rapport geadviseerd om de woningbehoeften van de verschillende doelgroepen mee te nemen in dit dashboard. De PCW vindt dat er dringend behoefte is aan goede en onderbouwde inzichten in de woningbehoeften de komende jaren. Er wordt nog heel veel gebouwd in Waddinxveen. Onze burgemeester heeft het zelfs over een groei naar 40000 inwoners. Dan moeten we wel bouwen voor de juiste doelgroepen. Volgend jaar wordt de nieuwe woonzorgvisie opgesteld en daar zijn deze gegevens ook dringend voor nodig. Een mooi moment en een mooie gelegenheid om het mooie dashboard nog informatiever en nuttiger te maken.

Daarom hebben wij samen met het CDA en PvdA/GroenLinks een motie ingediend om het dashboard wonen aan te vullen met de woningbehoeften. Deze motie is aangenomen en we zijn benieuwd hoe het aangevulde dashboard kan bijdragen aan een nieuwe woonzorgvisie en aan het gerichter bouwen voor de doelgroepen die het meest dringend behoefte hebben aan een woning in Waddinxveen. 

Albert Kerssies
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»