Zit er na 2023 nog iets in de portemonnee van Waddinxveen?

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Vorige week besloot de gemeenteraad 34 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het concept uitvoeringsplan maatschappelijk vastgoed. Daarvan is 20 miljoen bestemd voor nieuwbouw van het Coenecoopcollege. De rest is voor renovatie of nieuwbouw van diverse sporthallen en andere gemeentelijke gebouwen.

De PCW draagt het onderwijs een warm hart toe. Toch stemden we tegen dit plan.

Een van de belangrijkste voorwaarden bij zulke grote plannen is dat de financiële onderbouwing deugt. Ook moeten alle kosten die nu al te voorzien zijn, worden meegenomen. De onderbouwing moet er voor zorgen dat het plan controleerbaar is voor de gemeenteraad.

Dat is bij dit plan niet het geval. De onderbouwing volgt ‘misschien’ in juni, gaf de wethouder aan.

Een te magere toezegging om een besluit op te kunnen nemen, vinden wij.

Het plan van 34 miljoen kost vanaf 2023 in ieder geval elk jaar 1,5 miljoen euro. (De kosten worden in 40 jaar afgeschreven).  Als we alle potjes bij elkaar gooien, redden we het net om nog een sluitende begroting te hebben (dus: inkomsten en uitgaven zijn in balans). En omdat nog niet alle kosten in het plan verwerkt zijn, zal het jaarlijkse bedrag nog wel stijgen, waardoor er een tekort dreigt.

Inkomsten en uitgaven stijgen

Natuurlijk zullen de komende jaren de inkomsten ook stijgen. Waddinxveen is immers een groeigemeente, waar het inwonersaantal voorlopig jaarlijks stijgt. Daardoor stijgen ook de inkomsten uit de uitkering van het Rijk (gemeentefonds) en uit de OZB.

Maar de uitgaven zullen ook stijgen. Het college heeft nog geen financieel plan liggen voor de energietransitie. Er moet vóór 2023 een besluit genomen worden over de toekomst van het zwembad. Dat kan in de huidige vorm nog tot 2030 mee. Willen we in Waddinxveen een zwembad houden, dan zullen daar ook kosten aan verbonden zijn.

Solide financieel beleid

De PCW is daarom voorzichtig als het om het uitgeven van zulke grote bedragen gaat. De afgelopen jaren is er een behoedzaam, solide financieel beleid gevoerd. Dat heeft ervoor gezorgd dat de financiën op orde zijn.

We willen niet dat het huidige college die lijn doorbreekt en geld gaat uitgeven zonder deugdelijke onderbouwing. Want dan zal de gemeentelijke portemonnee snel leeg zijn!

De PCW wil dat de gemeentelijke financiële huishouding langjarig gezond blijft. Daarom zullen we de komende jaren elk plan blijven toetsen op financiële deugdelijkheid. Want wij kijken verder dan één raadsperiode!

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»