Zorgverzekering voor iedereen

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Sneuvelen
Vorig jaar dreigde hij te sneuvelen: de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen, de zogenaamde
minima. Met deze regeling kunnen minima tegen een lager bedrag zich verzekeren tegen ziektekosten.
Het college wilde hierop bezuinigen. De PCW vond dit een slecht idee: mensen die geen zorgverzekering meer kunnen
betalen, worden vaak ‘zorgmijders’. Dat is niet goed voor hun gezondheid. Ook kan het zijn dat ze een groter beroep gaan
doen op de bijzonder bijstand. De hogere kosten die daardoor onstaan voor de gemeente kunnen ervoor zorgen dat de
bezuiniging volledig teniet wordt gedaan.

Niet gelukt
Een amendement van de PCW en CDA haalde het in 2019 niet. We hadden gerekend op de steun van PvdA/Groenlinks,
maar die wilden niet meedoen. Deze fractie stemde tegen vanwege de andere coalitiefracties, die ook tegen waren.

Nog één mogelijkheid
Er was nog één mogelijkheid: het contract voor de collectie zorgverzekering zou aflopen per 31-12-2020.
In juli maakte het college bij de kaderbrief 2021-2024 een klein gebaar. Het contract zou met één jaar verlengd worden tot
31-12-2021.
De PCW wil echter meer zekerheid voor de inwoners die gebruikmaken van deze verzekering. Een misschientje is niet
genoeg. Bezuinigen doe je niet op kwetsbare inwoners. De collectieve zorgverzekering moet blijven en áls er bezuinigd
moet worden, dan doen we dat maar op iets anders.

Toch gelukt
De PCW diende daarom samen met CDA en PvdA-/Groenlinks (deze keer wilden ze wel meedoen) een motie in om de
bezuiniging helemaal te schrappen. Ook D66 en Wewa bleken bij de stemming voor te zijn, zodat de motie met 16 voor en
4 tegen (VVD) werd aangenomen.

Addertje
En toch zit er nog een addertje onder het gras. Begin 2021 wil het college het ‘minimabeleid’ evalueren. Wethouder
Kraaijestein wil onze motie uitvoeren tót het minimabeleid is geëvalueerd. Dus de zorgverzekering zou daarna alsnog
kunnen sneuvelen.
De PCW zal dit niet laten gebeuren. Als nú vijf van de zes fracties in de raad tegen deze bezuiniging zijn, moet het dán ook
lukken om de collectieve zorgverzekering voorgoed te borgen. Wordt vervolgd!

Martijn Kortleven
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»