Afscheid en installatie

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Op woensdagavond 26 maart afscheid genomen van de 'oude' gemeenteraad. Het was de laatste vergadering van de periode 2010-2014. Samenwerking Gouda en regio, bezuinigingsoperatie, buitenruimte en als klap op de vuurpijl de bouw (en bijna oplevering) van het nieuwe Centrum. Voorzitter 'prees' ons dat we keuzes hebben gemaakt, van college afwijkende keuzes gemaakt endaarmee ons werk gedaan in eenmaatschappelijke omgeving die niet positief is voor de overheid.

Na vaststelling van het advies van de commissie van Onderzoek van de Geloofsbrieven kon worden overgegaan tot afscheid van in eerste instantie de duo-raadsleden en tot slot de raadsleden. De burgemeester beschreef Jannette Nieboer als 'icoon van het sociaal domein' en zoekend naar verbinding waardoor zij een statuur als schaduwwethouder kreeg. Jannette gaf in haar dankwoord aan dat haar inspiratie werd geput uit haar geloof dat de Heere God een doel met ons heeft en dat wij daarom een verantwoordelijkheid hebben in en voor de samenleving.

Kees Bax werd door de burgemeester getypeerd als rare snuiter (als het ging om procedures), een bruggenbouwer en als een bijzondere nestor. Hij kreeg als dank voor zijn lange inzet een koninklijke onderscheiding. In zijn dankwoord gaf Kees aan dat hij iedere keer weer de genade van de Heere God nodig was en van vergeving moest leven. Een indrukwekkend getuigenis, zo bleek uit de stilte en de gesprekken later op de avond.

Donderdagavond 27 maart werden de nieuwe gemeenteraadsleden geïnstalleerd. Dat gebeurd door het afleggen van de eed of belofte. Als PCW-raadsleden kiezen we ervoor om de eed af te leggen omdat wij geloven dat de overheid van God de taak heeft gekregen om te besturen. Daarbij komt dat het raadswerk geen vrijblijvende zaak is en we verantwoording moeten afleggen van onze daden. Daarom roepen we ook (als gebed) God om hulp en leggen we onze afhankelijkheid ook in de handen van de grote Koning! Het was de derde keer dat ik als raadslid werd geïnstalleerd. Hoewel de eerste keer toch als meest gewichtvol is ervaren vond ik het ook deze keer weer plechtig en heel bijzonder.

Peter van den Berg
(raadslid PCW)

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»