Bagger, Triangel, parkeren centrum en een zorgenkind...

Geschreven op: | Door: Kees de Jong

Rijdend op de Henegouwerweg naar Gouda is het beeld van de polder volledig veranderd als ik Waddinxveen uitrijd. De kassencomplexen zijn daar nu weg en het zicht de polder in is terug. De afgelopen tijd is gewerkt aan een plan om de polder natuur en recreatiewaarden te geven en ook de weidevogelbescherming heeft daarin een plaats. Langzaam maar zeker gaan dingen gestalte krijgen. De komende maanden worden avonden gehouden rond de bagger die ruim aanwezig is in de polder. Alle partijen die betrokken zijn stralen uit dat we er een succes van gaan maken. Met die instelling denk ik dat het ook gaat lukken.
 
Zorgenkind
Een ander punt waar meer zorg zit, is de financiële overdracht van zorgtaken naar de gemeenten. De aansturing van veel zorgtaken zit nu bij de gemeente in specifiek in de portefeuille van Jannette Nieboer en daar maak ik me [dus] geen zorgen om. Mijn beeld is dat de uitvoering zorgvuldig gebeurt en op de schaal van Waddinxveen de mensen elkaar weten te vinden.
Vanuit mijn rol als wethouder financiën is de wijze waarop de benodigde euro’s vanuit het rijk worden afgerekend aan ons een zorg. Heel kort door de bocht genomen krijgen we bijvoorbeeld voor jeugdzorg qua budget geen 5 miljoen, waar we een jaar geleden ruim 7 miljoen berekende kosten hadden. Dat is niet zo maar even op te lossen of uit te leggen. Samen met andere gemeenten vragen we hiervoor aandacht op diverse plaatsen in de politiek. Punt is dat andere gemeenten veel meer geld uitgekeerd gaan krijgen. Meer en soms veel meer dan men de afgelopen jaren had. Hoe die verdeling precies tot stand is gekomen, weet niemand. Maar ja, als de koek even groot blijft en er anders gedeeld gaat worden, ziet een ander zijn deel van de koek kleiner worden... Een lastige klus.
 
Triangel
In de Triangel is ontwikkelaar Bouwfonds afgelopen maand gestart met de bouw van ruim 40 woningen. Een van oorsprong Waddinxveens bedrijf, Rehorst Bouw, gaat ze bouwen. De verkoop van volgende fases gaat nu snel achter elkaar starten. Ook is te merken dat de markt aantrekt qua verkoop. Wat ook duidelijk wordt, is de goede locatie qua bereikbaarheid. Het merendeel van de kopers komt van buiten Waddinxveen. Soms omdat men terug wil naar Waddinxveen; anderen vanwege de ligging ten opzichte van Den Haag en Utrecht. 
 

Centrum
Bij het Centrum worden de komende maanden de laatste zaken aangelegd of afgerond. De komende maand wordt in een breed overleg besproken wat er rond verkeer te verbeteren valt. Als dat duidelijk is, wordt het [zo mogelijk voor de zomer] uitgevoerd. Mocht u nu punten hebben waarvan u vindt dat die anders of beter kunnen, laat het dan alstublieft weten. Mijn mailadres is C.dejong@waddinxveen.nl.
 
Kees de Jong
wethouder

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»